Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1178568

Špiro Ivošević
An approach to the corrosion analysis of bulk carrier hull structure


Abstract

Numerous bulk carrier hull structural damage analyses are based on the study of fatigue of materials and corrosion processes. Different theoretical and empirical models have been developed to describe the time-dependent characterization of corrosion of ship structures. In accordance with the existing rules of Maritime Classification Societies, the whole ship hull structure of each of the 12 almost 25-year-old bulk carriers considered in this paper, is divided into 11 structural areas. Motivated by Preliminary Risk Assessment, and using the data on the estimated amounts of the steel removed over these structural components during the whole exploitation period, here we estimate and compare the qualitative and quantitative risk levels related to the corrosion wastage over all bulk carriers’ structural areas.

Key words:
bulk carrier, ship hull structure, corrosion, risk level.


Podejście do analizy korozji kadłuba masowca

Streszczenie
Wiele analiz strukturalnych uszkodzeń kadłubów masowców opartych jest na badaniu zmęczenia materiałów i procesów korozji. Opracowano różne modele teoretyczne i empiryczne w celu opisania charakterystyk zależnych od czasu korozji struktur okrętowych. Zgodnie z istniejącymi przepisami morskich towarzystw klasyfikacyjnych cała struktura kadłuba okrętowego każdego z dwunastu prawie dwudziestopięcioletnich masowców rozpatrywanych w niniejszym artykule jest podzielona na jedenaście obszarów strukturalnych. Zainspirowany wstępną oceną ryzyka, wykorzystując dane dotyczące oszacowanych ilości stali usuniętej ze strukturalnych komponentów w całym okresie eksploatacji, autor szacuje i porównuje jakościowe i ilościowe poziomy ryzyka w odniesieniu do strat korozyjnych w obszarach strukturalnych wszystkich masowców.

Słowa kluczowe:
masowiec, struktura kadłuba okrętowego, korozja, poziom ryzyka.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl