Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ

2015-09-09 08:50:15
Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 6 września na wieczną wachtę odszedł kmdr prof. dr inż. Władysław Wojnowski, były wieloletni Komendant Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego, doktor honoris causa Akademii Marynarki Wojennej, żołnierz Armii Krajowej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 12 września o godz. 13:30 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Rodzinie i najbliższym zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego i serdecznego współczucia. Na uroczystości pogrzebowe wyjedzie autokar o godz. 12:00 z placu apelowego uczelni.

Kmdr prof. dr inż. Władysław Wojnowski urodził się 28 stycznia 1922 r. w Lidzie. Szkołę średnią ukończył w 1940 r. Niestety 4 lata później w 1944 r. jako żołnierz AK został internowany i wywieziony do Kaługi, skąd powrócił do kraju w 1946 r. Podjął studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, które ukończył w 1952 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych za pracę pt. „Analiza możliwości zmniejszenia oporów okrętów szybkich przez smarowanie dna spalinami" uzyskał w 1962 r. Docentem został mianowany w 1967 r., a w 1973 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
Od 1946 r. pracował jako wykładowca w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej, w latach 1952-53 pracował w Biurze Konstrukcyjnym Stoczni Marynarki Wojennej. W 1954 r. za przynależność do AK został aresztowany i zwolniony z pracy w OSMW. Wówczas podjął pracę w Zakładzie Siłowni Okrętowych Politechniki Gdańskiej, w którym pracował do 1962 r. Jednocześnie w 1958 r. ponownie rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, gdzie zajmował stanowiska dydaktyczne od adiunkta do profesora.
Stworzył zespoły badawcze opracowujące trzy ważne dla marynarki problemy:
• system automatycznego sterowania siłownią okrętową i okrętem oraz zdalne sterowanie bezzałogowymi okrętami wojennymi,
• opracowanie i budowa miniaturowych pojazdów podwodnych przeznaczonych dla transportu płetwonurków,
• koncepcja oraz budowa i badania prototypowej jednostki typu bocznościan.
Prace te zostały wyróżnione: nagrodami Sekretarza Naukowego PAN w 1972 i 1976 r., wpisem do Honorowej Księgi Czynów i Osiągnięć Roku Nauki Polskiej w 1973 r., zespołową Nagrodą Państwową I stopnia oraz Nagrodą zespołową III stopnia Ministra Obrony Narodowej.
Na dorobek publicystyczny kmdr. prof. Wojnowskiego składa się:
• 13 monografii, stanowiących m.in. podsumowanie prac badawczych,
• 8 skryptów,
• podręcznik akademicki pt. „Okrętowe siłownie spalinowe",
• monografia pt. „Okrętowe siłownie spalinowe",
• 31 artykułów oraz 41 referatów,
• część prac badawczych prowadzonych przez prof. Wojnowskiego miała charakter tajny, stąd nie wszystkie publikacje mogły ukazać się w cywilnych periodykach.
Działalność dydaktyczną rozpoczął w 1940 r. jako nauczyciel w wiejskiej Szkole Podstawowej w powiecie Lida, a zakończył w 1992 r. jako profesor Akademii Marynarki Wojennej i Politechniki Gdańskiej. Działalność dydaktyczna profesora obejmowała 52 lata, z czego 35 lat w Akademii Marynarki Wojennej oraz 16 lat w Politechnice Gdańskiej, w tym 6 lat w obu uczelniach równocześnie. Pełnił szereg funkcji organizacyjnych w WSMW m.in. Szefa Oddziału Naukowego, Szefa Katedry Siłowni Okrętowych - 14 lat, Szefa Instytutu Konstrukcji i Napędów Okrętowych - 8 lat, Komendanta (dziekana) Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego - 14 lat. Za działalność dydaktyczno-naukową odznaczony wysokimi odznaczeniami - Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz szeregiem odznaczeń resortowych i regionalnych.
W 2000 roku kmdr prof. dr inż. Władysław Wojnowski otrzymał godność doktora honoris causa Akademii Marynarki Wojennej za wybitne zasługi i osiągnięcia w teorii i praktyce siłowni oraz konstrukcji napędów okrętowych oraz za wieloletnią działalność naukowo-dydaktyczną,kształtującą obecny wizerunek i prestiż
uczelni.

Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl