Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Technologie kosmiczne i satelitarne – nowy kierunek studiów w Gdańsku i Gdyni

2015-12-29 08:48:15
Powstanie międzyuczelniany, interdyscyplinarny oraz unikatowy kierunek w Polsce – „technologie kosmiczne i satelitarne”. Będą to studia II stopnia. W celu jego utworzenia porozumienie podpisały: Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni i Akademia Marynarki Wojennej. Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie powstających w Kraju i na Pomorzu nowoczesnych firm z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej, jak również powołanej w b.r. w Gdańsku Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), na specjalistów zdolnych sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem tego sektora.

Porozumienie o wspólnym utworzeniu i prowadzeniu studiów zostało podpisane w dniu 17 grudnia 2015 roku w Politechnice Gdańskiej przez prorektorów 3 największych uczelni technicznych trójmiasta: Politechniki Gdańskiej – dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG; Akademii Morskiej w Gdyni – dr hab. inż. Mirosław Czechowski prof. AMG; Akademii Marynarki Wojennej w Gdynia – dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW.
Studia będą realizowane wspólnie przez 7 podstawowych jednostek organizacyjnych wspomnianych uczelni, którymi są: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki PG, Wydział Mechaniczny PG, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, Wydział Nawigacyjny AMG, Wydział Elektryczny AMG, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMG, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskiej AMW. Należy zauważyć, że tak znaczna liczba wydziałów akademickich uczelni wyższych zaangażowanych w kształcenie na jednym kierunku (dotychczas niespotykana w Polsce) wynika z unikatowości tematycznej kształcenia. Ponadto do prowadzenia wykładów zapraszani będą najlepsi specjaliści z Polski jak i z zagranicy.
Sygnatariusze porozumienia postanowili, iż w ciągu kilku najbliższych miesięcy Uczelnie określą wspólny program kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, prowadzący do osiągnięcia jednolitych efektów kształcenia wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS.
Planuje się, że studia rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 i będą trwały 3 semestry. Kierunek łączy ze sobą treści przedmiotów podstawowych (Matematyka, Astrofizyka, Astronomia, Mechanika i in.) z treściami przedmiotów specjalistycznych (Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej GNSS, Podstawy mechaniki Nieba, Teledetekcja, Komunikacja Satelitarna, Robotyka i Mechatronika Satelitarna, Analiza i Przetwarzanie Danych Przestrzennych i in.).
W przygotowanie programu kształcenia zaangażowana będzie również Polska Agencja Kosmiczna, która odpowiada za identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczególności inżynierii satelitarnej w kooperacji z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami badawczymi. Departament Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej przewiduje, że w ciągu najbliższych lat podobnych inicjatyw - tworzących kierunki studiów dla sektora kosmicznego w Polsce - pojawi się wiele.

źródło: POLSA Gdańsk

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl