Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

MARYNARZE SZLAKIEM KAMPANII POLSKIEJ

2017-10-09 10:23:51
W 78. rocznicę ostatniej bitwy września 1939 r., 5 października, delegacja AMW wzięła udział w uroczystości związanej ze złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem poległych oficerów, podchorążych i marynarzy w Kocku, Woli Gułowskiej i Helenowie.

Żołnierze!
Z dalekiego Polesia, z nad Narwi, z jednostek, które się oparły w Kowlu demoralizacji, zebrałem Was pod swą komendę, by walczyć do końca.
Chciałem iść wpierw na południe, gdy to stało się niemożliwym nieść pomoc Warszawie.
Warszawa padła nim doszliśmy. Mimo to nie straciliście nadziei i walczyliście dalej. Najpierw z bolszewikami, następnie w 3-dniowej bitwie pod Serokomlą z Niemcami.
Wykazaliście hart i odwagę w masie zwątpień i dochowaliście wierności Ojczyźnie do końca. Dziś jesteśmy otoczeni, amunicja i żywność są na wyczerpaniu.
Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie.
Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili – każę zaprzestać walki, by nie przelewać krwi nadaremnie.
Dziękuję Wam za Wasze męstwo i Waszą karność, wiem, że staniecie, gdy będzie potrzeba.
Jeszcze Polskie nie zginęła i nie zginie.
Powyższy rozkaz przeczytać przed frontem wszystkich oddziałów.
Dowódca SGO „Polesie”
Franciszek Kleeberg
gen. bryg.

Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem gen. Kleeberga w Kocku
Foto: mar. Michał Kordys

Już po raz kolejny delegacja AMW w składzie: kmdr ppor. dr Krzysztof Nowakowski, st. mar. pchor. Karol Hewelt, st. mar. pchor. Patryk Kozubek, st. mar. pchor. Michał Kras, st. mar. pchor. Marcin Piekar oraz mar. Michał Kordys odwiedziła tereny Lubelszczyzny, aby oddać hołd żołnierzom – marynarzom Flotylli Pińskiej. Dzielni podchorążowie Marynarki Wojennej, którzy zamiast walczyć na pokładach okrętów, do czego byli szkoleni - wędrowali przez płonący kraj bezdrożami Polesia Lubelskiego, aby stawić czoło uzbrojonemu wrogowi, w ostatniej wielkiej bitwie pod Kockiem w październiku 1939 r.
Bardzo walczyłem ze sobą, gdy wypadło mi wysłać podchorążych Marynarki Wojennej do walki wręcz z Niemcami. Żal mi ich było, bo przecież to były jeszcze dzieci, rwące się do życia, którego jeszcze nie znały i wypadło im tak młodo ginąć. Ze wzruszeniem sławię ich waleczność.
Gen. Franciszek Kleeberg, dowódca SGO „ Polesie”

Dzięki tej wizycie podchorążowie poznali szczegóły dotyczące udziału w wojnie młodych podchorążych sprzed 78 lat i czynu zbrojnego wszystkich spieszonych marynarzy.
Delegacja złożyła kwiaty przy wspólnej mogile w Helenowie, gdzie zostali pochowani bohaterowie Flotylli Pińskiej.

Złożenie wiązanki kwiatów w Helenowie
Foto: mar. Michał Kordys

Przy okazji wizyty przedstawiciele AMW pogłębili wiedzę z historii bohaterskich czynów żołnierzy sprzed lat w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Muzeum, choć małe, bardzo dobrze przedstawia wiedzę o życiu i bohaterskich czynach Kleeberczyków. Należy wspomnieć, iż podchorążowie zostali bardzo ciepło przyjęci przez przedstawicieli muzeum.

Wizyta w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej
Foto: st. mar. pchor. Karol Hewelt

Delegacja złożyła również kwiaty i znicze pod pomnikiem gen. Franciszka Kleeberga na cmentarzu w Kocku.

Złożenie wiązanki kwiatów na cmentarzu w Kocku
Foto: mar. Michał Kordys

Kwiaty złożono także na zbiorowej mogile żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” na cmentarzu w Turzystwie. W skład SGO „Polesie” wchodzili marynarze z Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej.

Złożenie wiązanki kwiatów w na mogile żołnierzy SGO Polesie w Turzystwie.
Foto: mar. Michał Kordys

Za przechowywanie pamięci o bohaterach w marynarskich mundurach z września 1939 roku, kmdr ppor. Krzysztof Nowakowski, w imieniu Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasza Szubrychta oraz prof. Daniela Dudy, wręczył upominki dla Gminy Adamów oraz dla Muzeum Czynu Bojowego.
Delegacja z Akademii Marynarki Wojennej miała również okazję zwiedzić i poznać historię obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Wizyta w Obozie Koncentracyjnym na Majdanku
Foto: st. mar. pchor. Karol Hewelt

Podchorążowie  odwiedzili również Muzeum Zamkowe w Lublinie.

Muzeum Zamkowe w Lublinie
Foto: st. mar. pchor. Karol Hewelt

W dniu wyjazdu delegacja AMW odwiedziła Zespół Szkół im. gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie, przybliżając 95-letnią historię Akademii Marynarki Wojennej oraz przedstawiając możliwości studiowania na kierunkach wojskowych. Uczniowie byli żywo zainteresowani prezentacją.

Wizyta w LO w Adamowie
Foto: st. mar. pchor. Karol Hewelt

Jak powiedział st. mar. pchor. Patryk Kozubek wyjazd ten był dla nas bardzo interesującą i żywą lekcją historii. Jako podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej mogliśmy oddać hołd naszym poprzednikom – była to dla nas chwila zadumy oraz refleksji nad trudną historią naszej Ojczyzny. Cieszymy się, że uczelnia dała nam możliwość odwiedzenia pomników oraz grobów wielkich bohaterów II Wojny Światowej.

Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl