Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1187607

Andrzej Marczak
The secure transmission protocol of sensor Ad Hoc network


Abstract

The paper presents a secure protocol of radio Ad Hoc sensor network. This network operates based on TDMA multiple access method. Transmission rate on the radio channel is 57.6 kbps. The paper presents the construction of frames, types of packets and procedures for the authentication, assignment of time slots available to the node, releasing assigned slots and slots assignment conflict detection.

Key words:
Ad Hoc, ASAP, OFB Mode, TDMA.


Bezpieczny protokół transmisji sensorowej sieci Ad Hoc

Streszczenie
W artykule zaprezentowano bezpieczny protokół radiowej sieci sensorowej Ad Hoc. Sieć ta pracuje w oparciu o metodę wielodostępu TDMA. Szybkość transmisji w kanale radiowym wynosi 57,6 kb/s. Przedstawiono budowę ramek, rodzaje pakietów oraz procedury uwierzytelniania, przypisania wolnych szczelin czasowych do węzła, zwalniania przypisanych szczelin i wykrywania konfliktów przyporządkowania szczelin.

Słowa kluczowe:
Ad Hoc, TDMA, ASAP.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl