Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1178566

Bartosz Czaplewski, Krzysztof Cwalina, Sylwester Kaczmarek, Ryszard Katulski
Data visualization of marine objects on digital maps

Abstract
The paper presents the implementation of two multithreaded applications for data visualization of marine objects written in C#, designed to run on operator consoles with 32-bit or 64-bit Windows 7 OS. The article describes the most important functionality and features of the developed C# .NET user controls for data visualization on digital maps and in the configurable tables.

Key words:
data visualization, marine objects, digital maps.


Wizualizacja danych o obiektach morskich na mapach cyfrowych

Streszczenie
W artykule przedstawiono realizację dwóch wielowątkowych aplikacji wizualizacji danych o obiektach morskich napisanych w języku C# przeznaczonych do uruchamiania w 32-bitowym systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym na konsolach operatorskich. Opisano najistotniejsze funkcjonalności oraz cechy opracowanych kontrolek do wizualizacji danych o obiektach morskich na mapach cyfrowych oraz w postaci konfigurowalnych tabel.

Słowa kluczowe:
wizualizacja danych, obiekty morskie, mapy cyfrowe.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl