Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1172074
Bogdan Szturomski
The effect of an underwater explosion on a ship


Abstract

This article contains a synthetic account of an underwater explosion and its effects. It presents diagrams of the gas bubble radius in the function of explosive charge mass and detonation depth as well the values of pressure on the front of a shock wave in the function of range and mass of TNT charge: 1, 10, 50, 250, 1000 kg (following T. L. Geers and K. S. Hunter). It also presents a classification of underwater explosions and their effect on a ship’s hull. It includes the classification of modern sea mines throughout the world and also contains a diagram which can be used to estimate the effects of a shockwave on a ship’s hull in the function of TNT charge mass, following the Cole’s formulas.

Key words:
underwater explosion, sea mine, gas bubble, wave, pressure, Cole’s formulas.


Oddziaływanie wybuchu podwodnego na okręt

Streszczenie
W artykule zamieszczono syntetyczny opis wybuchu podwodnego i jego skutki. Przedstawiono wykresy promienia pęcherza gazowego w funkcji masy ładunku i głębokości detonacji oraz wartości ciśnienia na froncie fali uderzeniowej w funkcji odległości i masy ładunku TNT wynoszącej 1, 10, 50, 250, 1000 kg (według T. L. Geersa i K. S. Huntera). Przedstawiono klasyfikację wybuchów podwodnych i ich oddziaływanie na kadłub okrętu. Przedstawiono klasyfikację współczesnych min morskich świata. Opracowano wykres umożliwiający szacowanie skutków oddziaływania fali uderzeniowej na kadłub okrętu w funkcji masy ładunku TNT według wzorów Cole’a.

Słowa kluczowe:
wybuch podwodny, mina morska, pęcherz gazowy, fala, ciśnienie, wzory Cole’a.


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl