Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1161263
Bogdan Żak, Stanisław Hożyń
A surface and air object identification set


Abstract
This article presents an optic-thermal set which is designed to continuously control monitored space using two vision cameras and a thermo-vision camera installed on a rotary head. On receiving data this set recognizes and identifies floating and low-flying objects on the basis of their classification features and thermal characteristics. The data on location of detected targets is displayed on an electronic chart of the monitored area pursuant to the requirements specified for automated command systems. In addition, the set is capable of tracking movement of selected objects in real time.

Key words:
opitc-thermal set, optical sensors, thermal sensors, object recognition.


Zestaw do identyfikacji obiektów nawodnych i powietrznych

Streszczenie
W artykule przedstawiono zestaw optyczno-termalny, który przeznaczony jest do ciągłego nadzoru nad obserwowaną przestrzenią za pomocą dwóch kamer wizyjnych i kamery termowizyjnej zainstalowanych na obrotowej głowicy. Zestaw ten wykorzystując pozyskaną informację, dokonuje rozpoznania i identyfikacji obiektów pływających i obiektów nisko lecących na podstawie ich cech klasyfikacyjnych i charakterystyk termicznych. Informacje o położeniu wykrytych obiektów są przedstawione na elektronicznej mapie cyfrowej obserwowanego akwenu zgodnie z wymaganiami stawianymi dla zautomatyzowanych systemów dowodzenia. Ponadto zestaw ten ma możliwość śledzenia ruchu wybranych obiektów w czasie rzeczywistym.

Słowa kluczowe:
zestaw optyczno-termalny, sensory optyczne, sensory termalne, rozpoznawanie obiektów.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl