Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

1. Warunkiem korzystania z obiektów sportowych KPW Gdynia jest posiadanie przepustki lub karty dostępu uzyskanej po złożeniu wniosku (zał. nr 1), do którego należy dołączyć zdjęcie leg. oraz złożenie stosownego oświadczenia (zał. nr 3). Powyższy wymóg nie dotyczy kadry i pracowników już posiadających przepustki uprawniające do wejścia na teren portu wojennego w Gdyni.

2. Najbliższa rodzina (współmałżonek oraz dzieci) również mogą korzystać z obiektu po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 1. W tym przypadku należy wypełnić wniosek, którego wzór zawiera zał. nr 2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia (zał. nr 3) wszystkich osób ubiegających się o kartę dostępu.
Wypełnione dokumenty proszę składać w punkcie informacji i obsługi hali sportowej AMW.

Zastępca rektora – szef Pionu Ogólnego

zał. nr 1.  Wniosek o wydanie karty dostępu dla żz i pc 
zał. nr 2.  Wniosek o wydanie karty dostępu dla członka rodziny
zał. nr 3.  Oświadczeniedrukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl