Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Taktyka ogólna

Literatura podstawowa:
 1. Regulamin działań Wojsk Lądowych, DWLąd., Warszawa 2008.
 2. Regulamin działań taktycznych pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych /pluton – kompania – batalion/, DWLąd, Warszawa 2009.
 3. Podręcznik walki pododdziałów wojsk zmechanizowanych (pluton, drużyna), DWLąd, Warszawa 2000.
 4. Poradnik dowódcy plutonu, DWLąd, Warszawa 2011.
 5. Poradnik dowódcy drużyny (obsługi), DWLąd., Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca:
 1. Poradnik szeregowego zawodowego oraz szeregowego Narodowych Sił Rezerwowych, DWLąd. Wewn. 191/2011, Warszawa 2011.
 2. Balcerowicz B.: Siły Zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2010.
 3. Korzeniowski W., Smykla J., Szalc J.: Struktury organizacyjne (ćwiczebne) oddziałów i pododdziałów oraz dane taktyczno - techniczne sprzętu, WSO, Wrocław 1999.
 4. Kręcikij J., Wołejszo J. (red.), Podręcznik dowódcy batalionu, Warszawa 2007.
 5. Polak A., Joniak J.: Sztuka wojenna, AON, Warszawa 2014.
 6. Witkowski J.: Szkolenie ogólnowojskowe. Cz. I., AMW, Gdynia 2006.

Teoria i praktyka strzelań
 
Literatura podstawowa:
 1. 7,62 mm KARABINKI AKM (AKMŁ), AKMS (AKMSN), AK, kbkg wz. 1960 i kbkg wz. 1960/72 : opis i użytkowanie : sposoby i zasady strzelania, MON, Warszawa 1988.
 2. 9 mm pistolet wz. 1983 (P-83) : opis i użytkowanie : sposoby i zasady strzelania, MON, Warszawa 1985.
 3. 9 mm pistolet maszynowy wz. 1984P (PM-84P) : opis i użytkowanie, Szt. Gen. WP, Warszawa 1998.
 4. WIST 94 i WIST 94L pistolety 9x19 mm : budowa i użytkowanie, Prexer, Łódź 1997.
 5. Amunicja wojsk lądowych : podręcznik, MON, Warszawa 1985.
 6. Boryczka A., Sakowski Z.: Metodyka szkolenia strzeleckiego, MON, Warszawa 1990.
 7. Instrukcja piechoty : granaty ręczne, MON, Warszawa 1961.
 8. Kompendium wiedzy z eksploatacji broni strzeleckiej, MON, Warszawa 2000.
 9. Program strzelań z broni strzeleckiej, Szkol. 857/2012, MON, Warszawa 2012.
 10. Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby uzbrojenia i elektroniki, DD/4.22.1, Bydgoszcz 2013.
 11. Teoria strzału, MON, Warszawa 1970.
 12. Zasady strzelania z broni strzeleckiej, MON, Warszawa 1963.
Literatura uzupełniająca:
 1. Album tarcz i figur bojowych, MON, Warszawa 1977.
 2. Dorotyn S.: Szkolenie ogólnowojskowe. Cz. II. Szkolenie strzeleckie, AMW, Gdynia 2007.
 3. Instrukcja o działalności szkoleniowo-metodycznej, MON, Szt. Gen. WP, Warszawa 2009.
 4. Wileba W.: Urządzenia treningowe i pomoce w szkoleniu ogniowym pododdziałów piechoty i czołgów, Warszawa 1995.
 5. Zbiór ćwiczeń i strzelań dla Akademii Marynarki Wojennej w roku szkoleniowym, AMW, Gdynia 2012.

Regulaminy SZ RP

Literatura podstawowa:
 1. Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Szt. Gen. 1664/2014, Warszawa 2014.
 2. Regulamin Musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Szt. Gen. 1427/94, Warszawa 1994.
 3. Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dep. Wych. 12/2009, Warszawa 2009.
 4. Jaworski L., Karbowiński A.: Nauczanie regulaminu ogólnego i musztry : poradnik metodyczny, Szkol. 784/96, Warszawa 1996.
 5. Instrukcja o działalności szkoleniowo-metodycznej, MON, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca:
 1. Dorotyn S.: Przygotowanie i prowadzenie zajęć z musztry, AMW, Gdynia 2011.

Podstawy dowodzenia

Literatura podstawowa:
 1. AAP-6 (2014) Słownik terminów i definicji NATO.
 2. Dowodzenie i kierowanie w działaniach lądowych, DT-3.2.2, Szkol. 884/2014, Bydgoszcz 2014.
 3. Regulamin działań wojsk lądowych, DWLąd, Warszawa 2008.
 4. Regulamin działań taktycznych pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych /pluton – kompania – batalion/, DWLąd, Warszawa 2009.
 5. Podręcznik walki pododdziałów wojsk zmechanizowanych (pluton, drużyna), DWLąd, Warszawa 2000.
 6. Zasady przygotowania i opracowania zasadniczych dokumentów rozkazodawczych, Szt. Gen., Warszawa 2005.
 7. Zbiór znaków i skrótów wojskowych (część II), Warszawa 2005.
 8. Kozłowski P., Kubinski R.: Znaki i skróty taktyczne oraz ich zastosowanie w dokumentach bojowych cz. I Znaki i skróty taktyczne, CSWLąd, Poznań 2005.
 9. Kozłowski P., Kubinski R.: Znaki i skróty taktyczne oraz ich zastosowanie w dokumentach bojowych cz. II Szkice, CSWLąd, Poznań 2007.
Literatura uzupełniająca:
 1. Podręcznik dowódcy batalionu, AON, Warszawa 2007.
 2. Poradnik dowódcy plutonu, DWLąd, Warszawa 2011.
 3. Witkowski J.: Szkolenie ogólnowojskowe. Cz. I., AMW, Gdynia 2006.
 4. Wołejszo J.: Sposoby obliczania potencjału bojowego pododdziału, oddziału i związku taktycznego, AON, Warszawa 2000.

Gotowość mobilizacyjna i bojowa

Literatura podstawowa:
 1. Instrukcja gotowości bojowej, Szt. Gen. 1680/2014, Warszawa 2014.
 2. Instrukcja mobilizacyjna, Szt. Gen. 1617/2009, Warszawa 2009.
 3. Wzory dokumentów mobilizacyjnych, Szt. Gen. 1618/2009, Warszawa 2009.
 4. Instrukcja o szkoleniu rezerw osobowych i jednostek wojskowych po ich mobilizacyjnym rozwinięciu, MON, 840/2011, Warszawa 2011.
 5. Planowanie i realizacja świadczeń gospodarki narodowej w procesie zabezpieczenia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych RP. Poradnik, DD/3.12.2, Szt. Gen. 1610/2008, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
 1. Babula J.: Systemy mobilizacyjne Sił Zbrojnych, Bellona, Warszawa 1995
 2. Poradnik - planowanie i realizacja świadczeń gospodarki narodowej w procesie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP, DD/3.12.2, MON, Warszawa 2008.
 3. Kompendium. Planowanie i realizacja uzupełnień mobilizacyjnych w Siłach Zbrojnych RP, Szt. Gen. Wewn. 18/3/2006, Warszawa 2006.
 4. Poradnik do działalności kadrowo-mobilizacyjnej w Siłach Zbrojnych RP, MON, Warszawa 2008.
 5. Zestawienie zasadniczych przedsięwzięć realizowanych w ramach podnoszenia gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP, Sztab Gen. 1521/2001, Warszawa 2001.

Szkolenie personelu narażonego na izolację (SERE)

Literatura podstawowa:
 1. Odzyskiwanie Izolowanego Personelu, DD/3.3.9, Szt. Gen., Warszawa 2010.
 2. Niwald W., Kaczmarek G.: SERE – Poziom A, CSWLąd, Poznań 2011.
 3. Poradnik szeregowego zawodowego oraz szeregowego Narodowych Sił Rezerwowych, DWLąd. Wewn. 191/2011, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca:
 1. Bears R.: Podręcznik sztuki przetrwania, Bellona, Warszawa 2002.
 2. McNab Ch.: Podręcznik przetrwania dla sił specjalnych, Bellona, Warszawa 2010.
 3. Niwald W., Kaczmarek G., Niziałek J.: Bytowanie w terenie zajętym przez przeciwnika, CSWLąd, Poznań 2011.

Topografia wojskowa

Literatura podstawowa:
 1. Ciołkosz A., Mieszalski J., Olędzki J.: Interpretacja zdjęć lotniczych, PWN, Warszawa 1999.
 2. Longley P. (red.).: GIS : Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2008.
 3. Stasiewicz H., Łaski W.: Topografia wojskowa, MON, Warszawa 1983.
 4. Tablice poglądowe do nauki topografii wojskowej, MON, Warszawa 2011.
 5. Mapy topograficzne w standardach NATO, Służba Topograficzna Wojska Polskiego, Warszawa 1999.
 6. Globalny System Nawigacyjny GPS, Zarząd Geografii Wojskowej, Warszawa 2003.
 7. Polskie mapy wojskowe (Przewodnik), MON Warszawa 2012.
 8. Poradnik metodyczny do szkolenia z terenoznawstwa, MON, Szkol. 898/2014, Bydgoszcz 2014.
Literatura uzupełniająca: 
 1. Witkowski J.: Szkolenie ogólnowojskowe. Cz. I., AMW, Gdynia 2006.

Działalność szkoleniowa w wojsku

Literatura podstawowa:
 1. Doktryna Szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/7(A), Warszawa 2010.
 2. Instrukcja o działalności szkoleniowo-metodycznej, MON, Warszawa 2009.
 3. Jednolite procedury działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP, MON, Warszawa 2015.
 4. Instrukcja systemu wykorzystania doświadczeń, Sztab Gen., MON, Bydgoszcz 2014.
 5. Podręcznik systemu wykorzystania doświadczeń : proces, metody, narzędzia, MON, Bydgoszcz 2014.
 6. Metodyka szkolenia bojowego załóg okrętów Marynarki Wojennej, CDiSZ SZ, Bydgoszcz 2015
Literatura uzupełniająca:
 1. Podręcznik dowódcy batalionu, AON, Warszawa 2007.
 2. Regulamin Służby na Okrętach Marynarki Wojennej, DMW, Gdynia 2011.
 3. Program szkolenia załóg okrętów bojowych, DMW, Gdynia 2009.
 4. Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1984.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl