Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Elektroniczna legitymacja studencka ELS dla studentów I roku studiów AMW.

ELS jako eBilet

 

Akademia Marynarki Wojennej począwszy od roku akademickiego 2008/2009 wprowadziła elektroniczną legitymację studencką (ELS).

W związku z podpisaniem przez AMW stosownych umów z przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej Trójmiasta, studenci naszej Uczelni, którzy otrzymali ELS, mogą skorzystać z możliwości załadowania na nią elektronicznego biletu okresowego.

Szczegółowe informacje na stronach www:

 
ZKM Gdynia

http://www.zkmgdynia.com.pl/index1.php?action=1303

 

ZTM Gdańsk

http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wiecej/legitymacja

 

Aby otrzymać ELS po immatrykulacji student przyjęty na I rok studiów jest zobowiązany do dnia 15 września 2011 roku:

    1. dostarczyć do właściwego dziekanatu zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało dostarczone w procesie rekrutacji!):

·         kolorowe (!) zdjęcie o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi tj. 236x295);

·         zdjęcie przedstawiające sylwetkę od wierzchołka głowy do górnej części barków;

·         głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem;

·    twarz powinna zajmować około 2/3 kadru i być wyraźnie widoczna z zachowaniem równomiernego oświetlenia;

·         portret powinien zajmować około 70 – 80% zdjęcia;

·         tło zdjęcia powinno być jasne i jednolite;

·         osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami*

 * Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

Sposób dostarczenia zdjęcia:

·         nośnik cyfrowy;

·         jako załącznik do maila po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami dziekanatu.

UWAGA! Pracownicy dziekanatów dokonują na miejscu weryfikacji zdjęcia i mają prawo zakwestionować jego zgodność z w/w wymaganiami!

      2. przed odbiorem ELS dokonać wpłaty kwoty 17 zł z tytułem przelewu: „elektroniczna legitymacja studencka ELS” na konto Akademii Marynarki Wojennej: 

ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia,

konto nr:
65105017641000002273133260

 

UWAGA!

Absolwenci oraz byli studenci AMW, którzy zdali ELS do dziekanatu po zakończeniu studiów, nie ponoszą ponownie kosztów wydania ELS (otrzymają zwrócone wcześniej ELS).

     3. przedstawić przy odbiorze ELS w dziekanacie potwierdzenie wpłaty lub wydruk przeprowadzonej transakcji przelewu na konto AMW.

         

WAŻNE !

·    dokonanie wpłaty celem wydania ELS Uczelnia traktuje jednoznacznie jako zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ELS, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.), także w celu udostępnienia ich przedsiębiorstwom komunikacji miejskiej Trójmiasta w zakresie realizacji elektronicznego biletu okresowego.

·      w przypadku gdy niedotrzymany zostanie przez studenta termin 15 września 2011 r. Akademia Marynarki Wojennej zobowiązuje się do wydania ELS w terminie nie później niż 2 tygodnie od daty wpłynięcia wpłaty na konto oraz dostarczenia zdjęcia i wszystkich wymaganych danych (jeśli nie zostały dostarczone w procesie rekrutacji).

·   w przypadku dostarczenia niezgodnego z w/w wymaganiami zdjęcia, podania w procesie rekrutacji błędnych danych (co może spowodować nieważność ELS), AMW nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w terminie wydania ELS a koszty ewentualnej, ponownej personalizacji legitymacji (25,50 zł) ponosi student.

 

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl