Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1172075
Elżbieta Welker
Polish magnetic measurements in the Baltic — history and prospects

Abstract
The progress in observation technology and navigation systems, as well as improvements in appliances used for carrying out magnetic measurements require a knowledge of the Earth’s magnetic field distribution, not only on land but also in water regions. In order to update the results of marine magnetic measurements the knowledge of specific variations in a water region is required. It is connected with establishing a network of repeat stations taking regular measurements of three independent components of the Earth’s magnetic field. Charts contained in the Atlas of the Baltic Magnetic Charts in which the discovered anomalies in a geomagnetic field are marked can be useful in designing such a network.

Key words:
Earth’s magnetic field, magnetic measurements at sea, secular variations of a geomagnetic field, repeat stations, isopods.


Polskie pomiary magnetyczne na Bałtyku — historia i perspektywy

Streszczenie
Rozwój technik obserwacyjnych i systemów nawigacyjnych oraz ulepszenie aparatury do pomiarów magnetycznych wymagają znajomości rozkładu pola magnetycznego Ziemi nie tylko na lądzie, ale i na akwenach. Do bieżących aktualizacji wyników morskich pomiarów magnetycznych potrzebna jest wiedza na temat zmian rocznych (wiekowych) na danym akwenie. Wiąże się to z założeniem morskiej sieci punktów wiekowych (repeat stations) i regularnymi na niej pomiarami trzech niezależnych składowych pola magnetycznego Ziemi. W zaprojektowaniu takiej sieci mogą być pomocne mapy z Atlasu map magnetycznych Bałtyku, na których uwidocznione są wykryte anomalie pola geomagnetycznego.

Słowa kluczowe:
pole magnetyczne Ziemi, pomiary magnetyczne na morzu, zmiany wiekowe pola geomagnetycznego, punkty wiekowe, izopody.


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl