Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1161254
Henryk Jafernik, Janusz Ćwiklak, Radosław Fellner
Selected aspects of implementing a GNSS system in aviation


Abstract
This article presents a risk analysis relating to the implementation of Localizer Performance and Vertical Guidance (LPV) procedures, using a GNSS sensor, for the airports in Warsaw and Katowice. Detailed information is included in a report worked out in the framework of an international project SHERPA. The results of this research were used to determine the probability of risk occurrence, and to set safety targets, as well as to refer them to an ILS system. Following the preliminary safety system assessment (PSSA), safety requirements indispensible for reaching the required safety level were determined. The requirements are presented in respective tables. It should be emphasized that the quantitative requirements were determined using fault tree analysis (FTA).

Key words:
GNSS, flight safety, flight procedures.


Wybrane aspekty lotniczej implementacji systemu GNSS

Streszczenie
Artykuł przedstawia analizę ryzyka na potrzeby wdrożenia procedur podejścia precyzyjnego (Localizer Performance and Vertical Guidance — LPV) z użyciem sensora GNSS dla lotnisk w Warszawie i Katowicach. Szczegóły zostały zawarte w sprawozdaniu opracowanym w ramach międzynarodowego projektu SHERPA. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie prawdopodobieństw występowania zagrożeń i celów bezpieczeństwa, a także na porównanie ich z systemem ILS. W wyniku wstępnej systemowej oceny bezpieczeństwa (PSSA) określone zostały wymagania niezbędne do osiągnięcia właściwego poziomu bezpieczeństwa. Wymagania przedstawiono w odpowiednich tabelach, wymagania ilościowe zostały zdeterminowane za pomocą drzew FTA.

Słowa kluczowe:
GNSS, bezpieczeństwo lotów, procedury lotów.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl