Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Ośrodek Szkoleniowy Akademii Marynarki Wojennej jest jednostką organizacyjną Akademii, która została powołana decyzją Komendanta-Rektora. Ośrodek jest kontynuatorem działalności dydaktycznej kursów organizowanych na zapotrzebowanie Marynarki Wojennej RP w celu doskonalenia zawodowego kadr pełniących służbę na jednostkach pływających MW. 
Konieczność stosowania w praktyce postanowień Konwencji STCW 1978/95 spowodowała potrzebę organizacji i prowadzenia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego kursów radarowych realizowanych dla Kadry MW i podchorążych od połowy lat 80-tych. Wraz z rozwojem bazy dydaktycznej rozpoczęto realizację kursów ARPA. 
Lata 90-te przyniosły duże zmiany w programach nauczania oraz modernizację bazy dydaktycznej (mostek nawigacyjny, symulator GMDSS), co dało możliwość rozwinięcia działalności szkoleniowej z zakresu objętego postanowieniami Konwencji STCW. W roku 1998 decyzją Komendanta-Rektora przy Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej WNiUO utworzone zostało Biuro Kursów, którego zadaniem było organizowanie kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych działu pokładowego oraz koordynacja kursów specjalistycznych organizowanych w innych jednostkach organizacyjnych Akademii (np. ITR, GMDSS, medyczne, ppoż. itp.). 
Po raz pierwszy w roku 1999 utworzony przy INiHM Ośrodek Szkoleniowy uzyskał Certyfikat Uznania przyznany mu przez dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Z dniem 1 stycznia 2008 roku decyzją Komendanta-Rektora Ośrodek Szkoleniowy AMW został przekształcony w samodzielną jednostkę organizacyjną Akademii Marynarki Wojennej.

1. pracownicy
2. kadra dydaktyczna
3. dojazd
4. certyfikaty

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl