Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

  Polityka jakości realizowana w Akademii Marynarki Wojennej zapewnia stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych i prowadzonej działalności naukowo-badawczej w oparciu o sprawne zarządzanie, spełnienie wymagań normy ISO 9001:2008, wymagań postanowień konwencji międzynarodowych, krajowych przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych. Prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego zagwarantowana jest poprzez ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników uczelni w zakresie realizacji ustalonych celów. Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością jest nieustannie doskonalona poprzez monitorowanie systemu, wykrywanie niezgodności oraz prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych. Działania takie mają na celu zwiększenia zadowolenia Klienta, które osiągane jest przez spełnienia jego wymagań i oczekiwań. Potwierdzeniem wysokiej jakości świdczonych usług edukacyjnych jest przyznany uczelni Certyfikat wydany przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. stwierdzający, że System Zarządzania Jakością został oceniony jako zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008. Gwarancją właściwego poziomu szkolenia w zakresie wymagań konwencji STCW 78/95 jest również wydany w dniu 18.01.2016 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Certyfikat Uznania dla Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej. Oprócz wyżej wymienionych certyfikatów Ośrodek Szkoleniowy posiada certyfikaty Adminstracji Morskiej Wyspy Man dotyczące uznania w zakresie szkolenia oficera ochrony statku i oficera ochrony armatora.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl