Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Priorytetowym celem strategicznym Akademii Marynarki Wojennej jest uzyskanie wysokiej jakości i zdolności kształcenia kadr Sił Zbrojnych RP, w szczególności Marynarki Wojennej RP i studentów cywilnych. Dlatego Akademia przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia jakości kształcenia, które powinno prowadzić do rozwoju kultury jakości rozumianej jako zbiorowa odpowiedzialność za kształcenie.

W celu osiągnięcia w Akademii Marynarki Wojennej wysokiej jakości kształcenia, wprowadzono Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK), stanowiący integralną część Systemu Zarządzania Jakością AMW. USZJK jest narzedziem realizacji strategii AMW w zakresie zapewnienia jakosci kształcenia. USZJK opiera się na wspólnym dążeniu przez środowisko akademickie do osiągania najwyższej jakości zajęć dydaktycznych, powiązanej z wysokimi standardami badań naukowych. USZJK to system założeń, celów, narzędzi i procedur związanych z projektowaniem, realizacją, oceną i doskonaleniem procesu kształcenia.

  1. Decyzja Rektora-Komendanta nr 57 (w sprawie utworzenia w Akademii Marynarki Wojennej uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia).
  2. Uchwała nr 26 w sprawie określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia
  3. Uchwała SENATU nr 11/2015 z 15 marca 2015 w sprawie zmiany uchwały nr 26 z 29.05.2014 r, dotyczącej systemu zapewnienia jakości kształcenia
  4. Decyzja Rektora-Komendanta nr 114 z dnia 29 września 2016 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl