Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1172072
Jan Monieta
The identification and elimination of interference in pressure course in the cylinders of internal combustion engines measured under marine power plant exploitation conditions

Abstract
This article presents some of the problems which occur in the course of transforming signals of work process parameters in the testing of internal combustion engines, when power is supplied to a measuring appliance from a shipboard system under certain conditions and on the same measuring path. It characterizes the interference which has an influence on the results of measurements of pressure course in a diagnostics test conducted under marine conditions. In order to identify and to eliminate interference the wavelet analysis of signals of pressure in cylinders of internal combustion engines was carried out. As a result of the analyses it was found that the sources of interference are: electricity grid, electrical power equipment, indicator channels and valves, as well as sensors and measuring sets.

Key words:
sea-going ships, marine power plants, generator sets, interference in pressure course signals.


Identyfikacja i eliminacja zakłóceń przebiegu ciśnienia w cylindrach silników spalinowych mierzonych w warunkach eksploatacji siłowni okrętowych

Streszczenie
W artykule przedstawiono problemy występujące w czasie przetwarzania sygnałów parametrów procesów roboczych w trakcie badań silników spalinowych, przy zasilaniu aparatury pomiarowej z sieci okrętowej, w określonych warunkach i tym samym torze pomiarowym. Scharakteryzowano zakłócenia mające wpływ na wyniki pomiarów przebiegu ciśnienia w badaniach diagnostycznych prowadzonych w warunkach eksploatacji statków morskich. W celu identyfikacji, a następnie eliminacji zakłóceń zastosowano analizę falkową sygnałów ciśnienia w cylindrach silników spalinowych. W wyniku wykonanych analiz przebiegów czasowych i widmowych oraz ich dekompozycji falkowych ustalono, że źródłem zakłóceń są: sieć zasilająca i urządzenia energetyczne, kanały i zawory indykatorowe oraz czujniki i układy pomiarowe.

Słowa kluczowe:
statki morskie, siłownie okrętowe, zespoły prądotwórcze, zakłócenia sygnałów przebiegu ciśnienia.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl