Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte został opracowany na podstawie obowiązujących aktów normatywnych zewnętrznych, wewnętrznych regulacji prawnych Uczelni oraz informacji z komórek organizacyjnych, co do rodzaju wytwarzanych dokumentów i czasookresu ich przydatności dla celów służbowych, szkoleniowych i naukowo-badawczych.
Wykaz akt oparty jest na systemie klasyfikacji dwustopniowej: dzieli całość dokumentacji na 21 klas pierwszego stopnia; klasy drugiego stopnia zawierają wszystkie rodzaje dokumentów otrzymanych i powstałych w komórkach organizacyjnych Uczelni.
Wykaz akt stanowi podstawę do właściwego, zgodnego z zasadami i procedurami uporządkowania akt w każdej komórce organizacyjnej. Jest wykazem rzeczowym opartym na systemie podziału zadań (spraw) dla całej Uczelni. Oznacza to, iż akta jednorodne tematycznie z różnych komórek organizacyjnych będą posiadać ten sam symbol klasyfikacyjny i wymagany czas przechowywania dla konkretnego hasła klasyfikacyjnego.
Za prawidłowe klasyfikowanie, kompletowanie i przekazywanie do archiwum wytwarzanych dokumentów odpowiadają komórki organizacyjne, w której dokumentacja powstała.
Ścisłe przestrzeganie tych zasad wymagane jest celem prawidłowej regulacji obiegu dokumentów w Uczelni, zapewnia ich kompletność, porządkuje proces przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum Uczelni a także określa zasady opracowywania i ewidencjonowania akt w komórkach organizacyjnych.

JRWA został wprowadzony na mocy Decyzji Rektora - Komendanta nr 11 z dnia 30.01.2015 r.


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl