Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1172069
Jędrzej Hajduczenia, Sylwester Kaczmarek, Jarosław Sadowski
Deduplication of tracked objects position data at single observation point of a Vessel Monitoring System


Abstract

Vessel Monitoring System (VMS) play a major role in safety navigation. In most cases they are based on two data sources, namely Automatic Identification System (AIS) and Automatic Radar Plotting Aids (ARPA). Integration of data obtained from these sources is an important problem, which needs to be solved in order to ensure the correct performance of a given VMS. In this paper basic functions which should be implemented in a tracked objects position data deduplication module are described. An example based on their practical implementation is also presented.

Key words:
Vessel Monitoring System, deduplication of position data, fusion of AIS and ARPA data.


Deduplikacja danych pozycyjnych obiektów nawodnych śledzonych w pojedynczym punkcie obserwacji

Streszczenie
Systemy kontroli i śledzenia ruchu statków w znacznym stopniu zwiększają bezpieczeństwo nawigacji morskiej. W większości przypadków bazują one na danych pozyskiwanych z dwóch źródeł: AIS (Automatic Identification System) i ARPA (Automatic Radar Plotting Aids). Integracja tego typu danych stanowi jeden z istotnych problemów, koniecznych do rozwiązania w⁠ trakcie implementacji wspomnianych systemów. W artykule scharakteryzowano podstawowe funkcjonalności, które powinny zostać zaimplementowane w module deduplikacji danych pozycyjnych śledzonych obiektów, a także przedstawiono przykład ich praktycznej realizacji.

Słowa kluczowe:
system monitoringu statków, deduplikacja danych pozycyjnych, fuzja danych z AIS i ARPA.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl