Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Kanclerz
dr Bogusław Bąk

tel. 261 26 26 13
fax. 261 26 26 13
kanclerz@amw.gdynia.pl


Dr Bogusław Bąk jest oficerem rezerwy i wieloletnim wykładowcą uczelnianym. Służbę wojskową rozpoczął w 1973 roku jako podchorąży na Wydziale Pokładowym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Bezpośrednio po ukończeniu WSMW skierowany został do 13. Dywizjonu Trałowców Bazowych w Helu, gdzie w latach 1977 – 1982 zajmował kolejne stanowiska okrętowe, od dowódcy działu do dowódcy trałowca bazowego ORP „Flaming”. W 1984 roku ukończył Akademię Marynarki Wojennej w Leningradzie o kierunku dowódczo – sztabowym, a następnie objął obowiązki flagowego oficera nawigacji w sztabie 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. W 1985 roku powrócił do macierzystej uczelni na stanowisko nauczyciela akademickiego. Doświadczenia zdobyte podczas służby na okrętach, stały się inspiracją do podjęcia działalności naukowo – badawczej, której jednym z elementów była obrona pracy doktorskiej w zakresie nauk wojskowych przeprowadzona w 1990 roku. W trakcie służby na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich zajmował stanowiska od starszego asystenta, poprzez adiunkta, zastępcę szefa Katedry, aż do kierownika Zakładu Sztuki Operacyjnej i Taktyki w 2003 roku. W tym samym roku, po restrukturyzacji uczelni, w listopadzie wyznaczony został na stanowisko zastępcy komendanta Akademii Marynarki Wojennej.

Jest autorem wielu programów nauczania dla słuchaczy podyplomowych studiów dowódczo – sztabowych oraz wyższych kursów specjalistycznych. Jest również autorem i współautorem kilku podręczników i skryptów z taktyki Marynarki Wojennej oraz opracowań i opinii dotyczących sztuki operacyjnej i taktyki użycia sił MW.

W trakcie służby wojskowej kmdr dr Bogusław Bąk, jako nauczyciel akademicki był wielokrotnie wyróżniany, w tym Nagrodami Rektorskimi II i III stopnia między innymi za współudział w opracowaniu koncepcji operacyjno – taktycznego użycia sił MW w systemie obronnym państwa. Będąc nauczycielem akademickim kierował wieloma pracami magisterskimi i dyplomowymi. Jego wychowankami jest kilka pokoleń oficerów starszych i młodszych. Jest odznaczony srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, oraz wieloma medalami resortowymi. W 2008 roku kmdr dr Bogusław Bąk został przeniesiony do rezerwy po 35 latach służby w Marynarce Wojennej RP. Jego duże doświadczenie akademickie spowodowało, iż został zatrudniony w AMW na stanowisku kanclerza, które pełni do dnia dzisiejszego. Żonaty, ma dwóch synów: Dawida i Karola.


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl