Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz limity miejsc w 2017 r.

Wydział

Kierunek /Specjalność

Limit miejsc
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

NAWIGACJA

Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych

*

INFORMATYKA
 

Morskie systemy teleinformatyczne

*
Wydział Mechaniczno-Elektryczny

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Eksploatacja siłowni okrętowych

*
MECHATRONIKA

Eksploatacja systemów uzbrojenia morskiego
*
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE

Cyberbezpieczeństwo
*
*) Wykaz limitów miejsc zostanie podany po ukazaniu się stosownego rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

INFORMACJE DODATKOWE:
Rodzaj studiów Wojskowe
Forma studiów Stacjonarne
Opłaty Bezpłatne
Harmonogram Harmonogram rekrutacji
Warunki przyjęcia na studia Zasady rekrutacji 2018
Liczba semestrów

Studia I stopnia - 7 semestrów

Studia II stopnia - 3 semestry

Język Polski
Terminy i dokumenty Wymagane dokumenty i terminy ich składania
Dział FAQ Odpowiedzi na pytania osób ubiegających się o przyjęcie na studia
 
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl