Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Koło współczesnych Stosunków Politycznych

 
Koło Nauk Społecznych Studentów AMW „Desideratio"

 
Powody powstania:
 • brak wiedzy wśród innych środowisk uczelnianych na temat AMW
 • brak regularnej współpracy międzyuczelnianej
 • brak organizacji zrzeszającej studentów AMW
 • chęć stworzenia formalnych ram dla działalności studenckiej.

Cele:
 • poszerzenie posiadanej przez studentów AMW wiedzy w zakresie nauk społecznych
 • wymiana poglądów, spostrzeżeń i doświadczeń ze studentami własnej oraz innych uczelni
 • umożliwienie studentom AMW poznanie innych środowisk studenckich.

Długofalowe oddziaływanie:
 • nawiązanie współpracy z kołami naukowymi działającymi na uczelniach wyższych, organizacjami rządowymi i pozarządowymi
 • dzięki kołu może powstać pole do działania, zdobycia doświadczenia dla studentów AMW.

Sposób realizacji:
 • organizowanie wykładów, konferencji, dyskusji z zakresu nauk społecznych
 • uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez inne uczelnie wyższe, jak również organizacje rządowe i pozarządowe
 • współtworzenie pisma uczelnianego wspólnie z samorządem AMW.

Wartość dodana powstania koła:
 • promocja AMW wśród środowisk akademickich
 • integracja środowiska cywilno-wojskowego AMW.

Uczestnicy:
 • projekt skierowany jest głównie do studentów AMW;
 • pośrednio także do innych studentów uczelni wyższych oraz społeczności lokalnej.

Najbliższe projekty do realizacji:
 • organizacja konferencji – spotkania z ambasadorami, konsulami, których placówki dyplomatyczne znajdują się na teranie trójmiasta
 • współorganizowanie dnia otwartego AMW
 • reaktywacja pisma akademickiego
 • Nawiązanie współpracy z organizacjami oraz kołami naukowymi takimi jak:
  • AEGEE– Gdańsk
  • Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego
  • Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych – Uniwersytet Gdański
  • Koło Nauk Psychologicznych "Anima" – Uniwersytet Gdański
  • Naukowe Koło Socjologiczne "Socjokolektiv" – Uniwersytet Gdański
  • Koło Naukowe "Politykus"– Uniwersytet Gdański
  • Koło Naukowe Instytutu Politologii UG "Kratos"
  • Koło Naukowe Współczesnej Myśli Politycznej – Uniwersytet Gdański
  • Koło Naukowe "Forum Badań ONZ"– Uniwersytet Gdański
  • BPS – Biuro Projektów Studenckich Politechniki Gdańskiej

   

Kontakt:

KOŁO NAUK SPOŁECZNYCH STUDENTÓW AMW „DESIDERATIO”
81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69
e-mail: desiderato@gmail.com, desiderato@googlegroups.com

Statut Koła (kliknij tutaj)

Aktualności (kliknij tutaj)

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl