Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1161259
Krzysztof Naus, Paulina Turek
The still picture camera as a tool for angular measurements of surface objects in an off-shore area

Abstract
This article presents investigations conducted for the purpose of assessing the possibility of using still picture cameras to fix the positions of surface objects in an off-shore area. The first part describes the research methodology relating to the accurate assessment of angular measurements made with a still picture camera. The second part includes the method used to calculate horizontal angles using photos, and the method of calculating horizontal angles, based on three points whose geographical coordinates are known. The final part contains the results of the investigations, which justify using a still picture camera as a tool for angular measurements.

Key words:
marine photogrammetry, digital camera, photo-based measurement.


Aparat fotograficzny jako narzędzie pomiarów kątowych obiektów nawodnych w strefie przybrzeżnej

Streszczenie
W artykule przedstawiono badania mające na celu ocenę możliwości zastosowania aparatów fotograficznych do określania pozycji obiektów nawodnych w strefie przybrzeżnej. W pierwszej części opisano metodę badań związaną z oceną dokładnościową pomiarów kątowych wykonanych aparatem fotograficznym. W drugiej części przedstawiono sposób obliczania kątów poziomych na podstawie zdjęć fotograficznych oraz sposób obliczania kątów poziomych na podstawie trzech punktów o znanych współrzędnych geograficznych. Część końcowa zawiera wyniki z przeprowadzonych badań, które potwierdziły zasadność stosowania aparatu fotograficznego jako narzędzia do pomiarów kątowych.

Słowa kluczowe:
fotogrametria morska, aparat cyfrowy, pomiar kąta ze zdjęcia.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl