Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Kurs adaptacyjny

Akademia Marynarki Wojennej planuje przeprowadzenie w terminie 11-15.06.2018 r. kursu adaptacyjnego dla osób zainteresowanych podjęciem nauki na studiach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Celem kursu jest zapoznanie osób zainteresowanych podjęciem nauki na studiach wojskowych w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych z trybem i warunkami życia codziennego podchorążych w trakcie toku studiów.

Miejsce odbywania kursu: obiekty Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Liczba miejsc: ograniczona (max. 100 os.). O przyjęciu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
- przesłanie do dnia 31.05.2018 r. na adres uczelni „Karty zgłoszenia” wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty,
- posiadanie w dniu rozpoczęcia kursu, aktualnego zaświadczenie lekarskiego o możliwości wzięcia udziału w kursie połączonym z intensywnym wysiłkiem fizycznym.

Dokumenty można dostarczyć na dwa sposoby:
• osobiście w siedzibie uczelni: Kancelaria jawna AMW - pom. 349, blok nr 5
(przyjmowanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-10.00 oraz 13.00-15.00);
• listem poleconym na adres uczelni (decyduje data stempla pocztowego):
Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
z dopiskiem "Kurs adaptacyjny";

Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zgłoszenie się do udziału minimum 30 chętnych osób.

Termin ogłoszenia kolejnego komunikatu w sprawie kursu adaptacyjnego: 4 czerwca br.

Opłaty
Opłatę tytułem uczestnictwa w kursie, należy wnieść na konto
Akademii Marynarki Wojennej
nr 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260
tytułem „Kurs adaptacyjny"
i przesłać wraz ze zgłoszeniem uczestnika na adres uczelni.

Koszt udziału w kursie uzależniony jest od wyboru opcji wyżywienia i zakwaterowania:
- 69,80 zł. - obejmuje jeden posiłek dziennie w okresie trwania kursu (obiad). Zakwaterowanie na terenie Trójmiasta we własnym zakresie.
- 175,25 zł - obejmuje całodzienne wyżywienie w okresie trwania kursu (śniadanie, obiad, kolacja).
Zakwaterowanie na terenie Trójmiasta we własnym zakresie.
- 299,25 zł. - obejmuje całodzienne wyżywienie w okresie trwania kursu (śniadanie, obiad, kolacja) oraz zakwaterowanie w kwaterze internatowej na terenie AMW.

Opłata podlega zwrotowi tylko w przypadku nieodbycia się kursu z powodu braku minimalnej liczby chętnych.

Kontakt:
tel. 261 262 519, 261 262 590.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl