Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Legitymacja ISIC-AZS

Nowe legitymacje członkowskie ISIC-AZS to same korzyści!!!

Przekonaj się sam i zostań posiadaczem międzynarodowej legitymacji studenckiej!!!


Co daje członkostwo w KU AZS AMW?

Przede wszystkim dostajesz nową międzynarodową legitymację studencką ISIC-AZS. Legitymacja ta umożliwia Tobie jako członkowi KU AZS WSInf trenowanie we wszystkich sekcjach Naszego klubu, ubezpieczenie NNW 24h na dobę na całym świecie, możliwość uczestnictwa w akademickich zawodach w całym kraju, udział w światowym programie ISIC (International Student Identity Card), 10% zniżki na usługi w ośrodkach AZS (Wilkasy, Górki Zachodnie, Zieleniec).

Co to jest legitymacja ISIC?

To jedyny dokument potwierdzający status studenta na całym świecie a także karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym. Legitymacja przysługuje studentom wszystkich rodzajów studiów uczelni państwowych i prywatnych bez ograniczenia wieku. Legitymacja ISIC została wprowadzona w 1968 roku w celu stworzenia jednolitego dokumentu identyfikacyjnego dla uc zniów i studentów na całym świecie. Co roku korzysta z niej 10 mln ludzi w 116 krajach świata. ISIC uprawnia do korzystania z tysięcy zniżek (w tym 4486 w Polsce), m.in. usług transportowych, w hotelach, ośrodkach kulturalnych, a także sklepach i centrach rozrywki na całym świecie.

Wiele instytucji akademickich zaadaptowało ISIC jako legitymację studencką swojej uczelni. Więcej informacji o zniżkach i karcie ISIC znajdziecie na stronie www.isic.org oraz www.almatur.pl. Najważniejsze zniżki w Polsce to 37% na PKP, 50% Polski Express, 25% Echo Holiday, 25% na prenumeratę Polityki.Gdzie wyrobić lub zaktualizować kartę ISIC-AZS?

Od 1 października 2011 ruszył nowy system internetowy do wyrabiania legitymacji AZS i ISIC-AZS oraz przedłużania ich ważności.

Każdy, kto zechce zostać członkiem AZS, musi zarejestrować się w systemie internetowym i wraz z wydrukowaną deklaracją, zdjęciem, legitymacją studencką zgłosić się do biura AZS AMW, które się mieści
w budynku nr 5 pomieszczenie 216 (w przypadku zamkniętego biura proszę kontaktować się z pchor. Sandrą Mieszkowską)

Członkowie, którzy mają już wyrobioną legitymację AZS, a chcą przedłużyć ważność swojej legitymacji na kolejny rok również muszą zarejestrować się w systemie. Wraz z deklaracją i legitymacją AZS proszę zgłosić się do biura AZS.

Koszt wyrobienia oraz przedłużenia ważności legitymacji wynosi 50 zł.

Aplikacja on-line:

https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/%28S%28rkyt4vqjnhblko450hyfao55%29%29/Start14.aspx

Proszę o zaznaczanie legitymacji ISIC AZS!

Oprócz legitymacji opłata gwarantuje posiadaczowi karty AZS ubezpieczenie, które w podstawowym zakresie opiewa na kwotę 6.500 zł, a w rozszerzonym na 100.000 zł.
Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia znajdują się na stronie:

http://www.azs.pl/content/view/1819/72/

Więcej o legitymacjach AZS i korzyściach płynących z ich posiadania:

http://www.azs.pl/content/view/27/63/

Deklaracja (pobierz)


Ubezpieczonymi są członkowie Akademickiego Związku Sportowego, bez względu na wiek, którzy opłacili składkę członkowską oraz znajdują się na liście ubezpieczonych przekazanej Ubezpieczycielowi zawierającej następujące dane:

• imię i nazwisko ubezpieczonego,
• adres zamieszkania + tel. kontaktowy
• numer legitymacji AZS
• nr PESEL lub datę urodzenia.

Listy osób objętych ubezpieczeniem tworzone są w jednostkach organizacyjnych AZS, w których zbierane są składki i wraz ze składką przekazywane do AZS ZG.
 
sumy ubezpieczenia:
śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem - 6500zł
trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 6500zł
1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku

Członkowie AZS-u objęci są ubezpieczeniem w okresie 12 miesięcy: 01 października 2009 – 30 września 2010. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do osób przystępujących do ubezpieczenia po dniu 01.10.2009 r. rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, w którym łącznie spełnione zostały przesłanki objęcia ubezpieczeniem: wpis na listę objętych ubezpieczeniem, opłacenie składki za ubezpieczenie, posiadanie legitymacji członkowskiej AZS a kończy 30.09.2010.
W roku akademickim 2010/2011 ubezpieczycielem członków Akademickiego Związku Sportowego jest firma AXA Polska S.A.

Numery polis dla członków AZS na okres 01.10.2010 - 30.09.2011:

00.343.571 – wariant I, suma ubezpieczenia 6.500 zł
00.343.574 – wariant II, suma ubezpieczenia 10.000 zł

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Popławska
e-mail: malgorzata.poplawska@axa-polska.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel. 22 244 74 20 lub 244 74 00 do 99
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Departament Obsługi klientów
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

» formularz zgłoszenia szkody AXA
» zakres rozszerzony ubezpieczenia NNW
» zakres podstawowy ubezpieczenia NNW
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl