Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1187594

Marek Dudziński, Andrzej Grządziela, Marcin Kluczyk
Numerical and experimental studies on the effect of damage to a centrifugal pump caused by own vibration frequencies


Abstract

This article presents a process for developing a simplified model of a centrifu-gal pump impeller in a CAD environment. Developing a virtual object involved modeling an impeller of a pump both in working condition and with one of the blades damaged. The resonant frequency magnitudes obtained as the result of the analysis of the model were compared with the results obtained in the measurements carried out on a real object. The measurements and simulations were carried out on a pump before and after the damage to the impeller. In order to verify the developed model, particular elements of the model were weighed and then compared with the corresponding masses of the corresponding elements obtained from the virtual object.

Key words:
centrifugal pump, resonance frequencies, numerical calculations.


Numeryczne i doświadczalne badanie wpływu uszkodzeń pompy wirowej na częstotliwości drgań własnych

Streszczenie
W artykule zaprezentowano proces tworzenia uproszczonego modelu wirnika pompy wirowej w środowisku oprogramowania CAD. Konstruowanie obiektu wirtualnego obejmowało modelowanie wirnika pompy sprawnej oraz z symulowanym uszkodzeniem jednej z łopatek. Porównano wyniki częstotliwości rezonansowych uzyskanych w wyniku analizy modelu z uzyskanymi w trakcie pomiarów na rzeczywistym obiekcie. Pomiary i symulacje przeprowadzono na pompie przed i po uszkodzeniu wirnika. W celu weryfikacji sporządzonego modelu poszczególne elementy pompy poddano ważeniu i porównano z masami odpowiednich elementów uzyskanych z obiektu wirtualnego.

Słowa kluczowe:
pompa wirowa, częstotliwości rezonansowe, obliczenia numeryczne.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl