Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: Eksploatacja siłowni okrętowych
Forma kształcenia: studia 1 i 2 stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Mechaniczno-Elektryczny

Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn są studiami o profilu praktycznym w specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych. Czas trwania studiów 1 stopnia - 7 semestrów (3,5 roku). Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych oficerowi od chwili stawiennictwa w uczelni do dnia mianowania na stopień oficerski. Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego po 14 tygodni zajęć dydaktycznych w uczelni w semestrze. W każdym semestrze przewidziano zajęcia dydaktyczne w Uczelni, a po zakończeniu każdego semestru letniego organizowane są praktyki na okrętach MW RP oraz w zakładach pracy w wymiarze 10 tygodni. W semestrach letnich organizowane są kursy – zgodnie z konwencją STCW 78/95 - niezbędne do uzyskania częściowych uprawnień na poziomie operacyjnym na kierunku mechanika i budowa maszyn w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych.
Absolwent studiów 1 stopnia osiąga znajomość języka angielskiego zgodną ze Standardowym Profilem Językowym (SPJ) na poziomie 3232. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera oraz prawo do kwalifikacji na studia 2 stopnia. Czas trwania studiów 2 stopnia - 3 semestry (1,5 roku). Absolwent posiada wiedzę techniczną w zakresie właściwego funkcjonowania podległego sprzętu i uzbrojenia, pozwalającą na zabezpieczenie działania jednostek w czasie wojny i pokoju, a ponadto uzyskuje kwalifikacje na poziomie zarządzania w dziale maszynowym według standardów IMO. Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra inżyniera i dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 1145 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl