Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

KAPELAN AMW

              POMOC DUCHOWA I POSŁUGA DUSZPASTERSKA
ks. por. Piotr LISTOPAD
ul. Śmidowicza 47, Gdynia-Oksywie
nr tel. kom.: 504-024-340
email: piotr.listopad@gmail.com
Witam wszystkich odwiedzających te stronę! Jestem nowym kapelanem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Pragnę kontynuować piękną służbę moich poprzedników i jestem wdzięczny za wszelkie dobro wniesione dzięki nim w poczet Akademii MW.
Jestem do dyspozycji każdego kto pragnie się spotkać by porozmawiać, podzielić się swoimi radościami i troskami oraz wyspowiadać. Jednym słowem służę swoją osobą każdemu kto pragnie poszukiwać lub jeszcze bardziej zbliżyć się do Pana Boga.
W tym celu pełnię cotygodniowy dyżur w budynku 354, w kancelarii kapelana obok kaplicy akademickiej. W poniedziałki oraz w czwartki od 18.30 – 19:30.
Zapraszam również na msze święte: „poszukujących” w czwartki na 19:30 do kaplicy akademickiej oraz msze „powracających” w niedziele na 19:30 do kościoła garnizonowego (oddalonego od Akademii MW o 10 min. drogi pieszo vis-a-vis Stoczni MW).
Zachęcam również do zaangażowania się w liturgię. Czekam na chętnych, którzy chcieliby czytać czytania liturgiczne lub śpiewać psalm.
Wzorem mojego poprzednika księdza Radka przyświeca mi zasada: „to nie ludzie są dla mnie, ale ja dla ludzi”.
Zapraszam zatem i oczekuję również na Wasze pomysły w kształtowaniu duszpasterstwa akademickiego.
   
 
           BYLI KAPELANI:

ks. kmdr por. Radosław MICHNOWSKI

nr tel. kom.:  506 184 745

email: radmichnowski@gmail.com   

 

 


Dnia 14.03.2014 roku, po rocznym udziale w Stałym Zespole NATO Obrony Przeciwminowej Grupa 1 jako kapelan Załogi ORP Kontradmirał Xawery Czernicki, Biskup Polowy WP Józef Guzdek powierzył mi stanowisko kapelana Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Na podstawie otrzymany dekretów zostałem kapelanem i sprawuję opiekę duszpasterską w następujących jednostkach: 3. Flotylla Okrętów, Komenda Portu Wojennego wraz z podległymi Jednostkami, Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego, Garnizon Władysławowo, Jednostki Wojskowej FORMOZA oraz Jednostki Wojskowej 2305 Oddział Bojowy B.     . 
Zasada, którą się kierowałem i nadal chcę się kierować w duszpasterstwie akademickim brzmi: „To nie ludzie są dla mnie, ale ja dla ludzi”, dlatego to Wy tworzyliście i tworzycie Duszpasterstwo Akademickie i będzie ono miało taki charakter jak chcecie! Staram się być z Wami, aby poznać Was, Wasze problemy, troski, żale i radości, oczywiście na ile mi na to pozwolicie…


Na koniec chcę podziękować Poprzednikowi – ks. kmdr ppor. Adamowi Rogackiemu doceniając i dziękując jednocześnie za Jego roczną posługę w Akademii Marynarki Wojennej.

drukuj

Poprzedni kapelan

 

Pomocą duchową i posługą duszpasterską służyli:

KAPELAN AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

ks. kmdr ppor. Adam Rogacki

e-mail: military_chaplain@o2.pl


 

 

Decyzją Biskupa Polowego WP od dnia 1 stycznia 2013 roku zostałem mianowany m.in. Kapelanem AMW. Wcześniej swoją służbę odbywałem w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej oraz w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Słowa angielskiego generała, są tak nie po biblijnemu moją zasadą działania wśród ludzi, których na mojej drodze postawił Bóg:

1. "(...) chciałem Cię zachęcić do poznania Boga w Jego dziełach, gdzie Go dostrzeżesz być może w większym blasku, niż gdybyś Go szukał w książkach. Tak właśnie czynili, jak o tym wiem, liczni ludzie puszczy, marynarze, żołnierze, eksploatatorzy, którzy mając oczy dobrze otwarte na przyrodę – znaleźli w niej Boga. Ma się rozumieć, że po tym wszystkim trzeba uczynić drugi krok, tj. zwrócić się do kapłana swego wyznania. On właśnie jest powołany do tego, aby Ci wskazać, jak można wzmocnić w sobie wiarę i jak należy praktykować swą religię. " gen. Robert Baden-Powell

2."Celem naszym jest chrześcijańskie postępowanie w życiu i czynach codziennych, a nie jedynie teologiczne praktyki." gen. Robert Baden-Powell 


W skrócie, chcę i jestem dla każdego, kto będzie chciał ze mną utrzymywać kontakt. Wszystkich zaś, zgodnie z wiarą w moc modlitwy, przedstawiam codziennie Panu Bogu. 

Doceniając piękny i wielki dorobek swojego Poprzednika, mam zamiar kontynuować to dzieło + własna metoda pracy. 

drukuj

Poprzedni kapelan

Pomocą duchową i posługą duszpasterską

służy KAPELAN AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

          ks. kmdr ppor. Radosław MICHNOWSKI

nr tel. kom.:  506 184 745   

 

 


Dnia 10.09.2006 roku objąłem stanowisko kapelana Akademii
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Sprawuję również opiekę duszpasterską nad następującymi jednostkami: Oddziałem Żandarmerii Wojskowej, Wojskową Administracją Koszar, Orkiestrą Reprezentacyjną Marynarki Wojennej, Zespołem Informatyki Marynarki Wojennej, Zespołem Redakcyjno – Wydawniczym, Klubem Marynarki Wojennej, 12 Składnicą Żywnościowa Marynarki Wojennej oraz do końca 2006 roku Zespołem Redakcyjnym czasopisma „BANDERA” – obecnie filia „POLSKI ZBROJNEJ”.
Stosuję zasadę: „To nie ludzie są dla mnie, ale ja dla ludzi”, dlatego to Wy tworzycie Duszpasterstwo Akademickie i będzie ono miało taki charakter jak chcecie!
Staram się być z Wami, aby poznać Was, Wasze problemy, troski, żale i radości, oczywiście na ile mi na to pozwolicie…


              

   Rejs kandydacki 2006 na ORP WODNIK      Kurs Szkolenia Podstawowego w Siemirowicach

 

W dniu 24 października 2006 r. wraz z Dziekanem Marynarki Wojennej spotkałem się z Komendantem AMW w sprawie remontu kaplicy, która znajduje się na parterze internatu 354, a który rozpoczął się 6 listopada.

   

Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski w dniu 28 listopada 2006 roku dokonał poświecenia kaplicy w Akademii Marynarki Wojennej. Poświęcenie zostało dokonane w obecności Komendanta-Rektora Akademii Marynarki Wojennej kontradmirała Zygmunta Kitowskiego, profesorów, przybyłych gości, podchorążych tejże Akademii, a także uczniów gimnazjum, któremu patronuje błogosławiony ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń. Biskup podziękował władzom uczelni za odnowienie kaplicy. Wspomniał o kapelanach, którzy z oddaniem prowadzili działalność duszpasterską w Akademii. Wśród nich był obecny kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego ks. kmdr Leon Szot. Wyraził także wdzięczność uczniom, którzy ze swoim proboszczem-katechetą przybyli, aby uświetnić śpiewem uroczystość. Po odmówieniu modlitwy biskup poświęcił kaplicę i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

          

 

                   Kaplica przed remontem                                Kaplica po remoncie

Odpowiadając na potrzeby podchorążych wszystkich roczników oraz studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej postanowiłem, za wcześniejszym porozumieniem z Dziekanem Marynarki Wojennej, wprowadzić na Akademii Msze św., które od 4 lutego 2007 roku odbywają się  w kaplicy akademickiej o godz. 1830 z możliwością spowiedzi od godz. 1800. Cieszą się one dużym zainteresowaniem studentów tak wojskowych jak i cywilnych. Mszy Świętych, mimo istnienia kaplicy, nigdy nie było więc można powiedzieć, że dzięki Wam powstało całkiem nowe Boże dzieło J

   Od 18 marca, wychodząc naprzeciw Waszym prośbom, Msze św. odprawiane są o godz. 1930 z możliwością spowiedzi od godz. 1800. Tak! To nie pomyłka! Półtorej godziny na spowiedź!

                  

             Msza św. w Kaplicy Akademickiej           Zespół mnuzyczny w trakcie mszy św.

Pod patronatem Duszpasterstwa Akademii Marynarki Wojennej powstał również zespół wokalno-instrumentalny, który ubogaca Mszę św. swoim śpiewem. Choć tworzą go na razie cztery osoby wciąż mamy nadzieję, że przyjdą nowi studenci chcąc zaśpiewać razem z nami.

Prowadzony jest dla studentów kurs przedmałżeński wraz z poradnią rodzinną, który odbywa się  w środy o godz. 1830.

Kurs przedmałżeński

Informacje o Duszpasterstwie Akademickim znajdziesz także na stronie internetowej Samorządu Studentów AMW (www.samorzad.amw.gdynia.pl ), gdzie umieszczane są bieżące przedsięwzięcia i ogłoszenia.

 

 
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl