Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. STCW
mgr inż. Jarosław Bramko
tel. 261 26 26 21
fax. 261 26 27 16
mail: j.bramko@amw.gdynia.plPan Jarosław Bramko jest pełnomocnikiem ds. STCW od 6 maja 2011 roku. W ramach obowiązków reprezentuje Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w zakresie spraw objętych postanowieniami konwencji STCW. Zapewnia nadzór nad zgodnością realizacji procesu szkolenia z postanowieniami międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht 1978 (STCW) oraz odnośnymi rozporządzeniami ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Nadzoruje również szereg przedsięwzięć, których celem jest zapewnienie posiadania przez Akademię Marynarki Wojennej certyfikatu uznania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie objętym postanowieniami konwencji STCW. Zajmuje się także koordynacją współpracy jednostek organizacyjnych Akademii Marynarki Wojennej w zakresie spraw objętych postanowieniami konwencji STCW.

Pan Jarosław Bramko jest oficerem rezerwy i absolwentem ówczesnej Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Został powołany do służby wojskowej 14 lipca 1976 roku. W czasie swojej kariery wojskowej przeszedł wszystkie szczeble służby na okręcie. Był dowódcą działu, zastępcą dowódcy okrętu, dowódcą okrętu i dowódcą grupy okrętów (Grupa Okrętów Szkolnych). W 1997 roku rozpoczął służbę w Oddziale Operacyjnym Sztabu Marynarki Wojennej. Reprezentował MW RP w pracach Grup Roboczych NATO ds. Żeglugi Morskiej, uczestniczył i kierował organizacją ćwiczeń międzynarodowych z zakresu żeglugi morskiej w sytuacjach kryzysowych. Jako przedstawiciel dowódcy MW RP współpracował z Departamentem Spraw Obronnych Ministerstwa Infrastruktury. W roku 2002 został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału w Dowództwie Marynarki Wojennej. Służbę wojskową zakończył w 2004 roku. Jest absolwentem Królewskiej Akademii Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii w Greenwich oraz Akademii Dowodzenia Marynarki Wojennej USA w Newport. W latach 2004-2007 pracował, jako specjalista w przedsiębiorstwie badawczo-produkcyjnym związanym z przemysłem okrętowym. W 2007 roku został wyznaczony na stanowisko dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej utworzonego w celu realizacji szkoleń kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla studentów cywilnych, podchorążych, kadry Marynarki Wojennej oraz floty handlowej i pracowników gospodarki morskiej.


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 1737 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl