Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter


Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
kmdr por. Tomasz Sobczyński
tel. 261 26 26 44
fax. 261 26 29 63
mail: t.sobczynski@amw.gdynia.plKomandor porucznik Tomasz Sobczyński jest pełnomocnikiem ds. OIN od czerwca 2004 roku. Jest jednocześnie szefem Pionu Ochrony Informacji Niejawnych Akademii Marynarki Wojennej. Pion ochrony jest samodzielną jednostką organizacyjną uczelni, do której zadań należy zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej. Zajmuje się także zapewnieniem ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne. Kontroluje ochronę informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji. Współpracuje ze służbami ochrony państwa. Do jego obowiązków należy również szacowanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem związanym z ochrona informacji niejawnych oraz opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji. Zajmuje się także szkoleniem pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Komandor porucznik Tomasz Sobczyński jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności. Po ukończeniu studiów w 1996 roku rozpoczął służbę jako szef łączności specjalnej w 3. batalionie zabezpieczenia Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW. W 1999 roku objął stanowisko szefa łączności kryptograficznej Dowództwa Brygady Lotnictwa MW. Od czerwca 2004 roku pełni obowiązki Pełnomocnika Rektora - Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych. W latach 2006-2007 pełnił służbę jako Obserwator Wojskowy w ramach misji ONZ MINURSO na spornym terenie Sahary Zachodniej. W 2009 roku pełnił służbę na stanowisku szefa grupy oficerów łącznikowych w dowództwie sektora wschodniego misji ONZ UNIFIL w Libanie w ramach XXXI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego.


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl