Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube


Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rozwoju naukowego nauczycieli akademickich
tel. 261 26 25 22
mail: a.komorowski@amw.gdynia.pl
Pan prof. dr hab. Antoni F. Komorowski jest pełnomocnikiem Rektora – Komendanta ds. rozwoju naukowego nauczycieli akademickich od 1 października 2012 r. Utrzymuje stały kontakt z prorektorem ds. nauki, pełni funkcje konsultacyjne i doradcze w zakresie podnoszenia kwalifikacji naukowych w środowisku nauczycieli akademickich.

Profesor zw. dr hab. - nauki humanistyczne, historia, (oraz bezpieczeństwo żeglugi, polityka morska, żeglarstwo), naukowiec, publicysta morski i jachtowy kapitan żeglugi wielkiej przeszedł wiele szczebli kariery wojskowej i naukowej. Przewodniczący Senatu AMW (1994-2003), członek senatu AWFiS w Gdańsku od 2005. Członek senatu AMW na kadencję 2012-2016. Promotor 150 prac magisterskich oraz 8 prac doktorskich. Autor ponad 20 prac badawczych. Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – 2 kadencje, członek Rady Fundacji Rektorów Polskich, Przewodniczący Komisji Kapitańskiej Okręgu Pomorskiego PZŻ, członek Rady Naukowej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku (2007-2009). Pan prof. dr hab. Antoni F. Komorowski (kontradmirał w st. spocz.) był organizatorem ponad 10 konferencji naukowych o tematyce historycznej i turystycznej. Jako Komendant – Rektor AMW (1994-2003) w roku 1996 wprowadził w uczelni wojskowej pierwsze studia dla osób cywilnych w zakresie nawigacji. Kolejne kierunki studiów cywilnych powstały w 2000 r. (pedagogika), 2001 (stosunki międzynarodowe). Tym sposobem zapoczątkowano nowy etap w działalności uczelni, która w 2003 roku w drodze ustawy stała się uczelnią wojskowo – cywilną. Ponadto rozwinięto w uczelni szeroką współpracę z branżowymi uczelniami NATO, a szczególnie z Royal Netherlands Naval College, Royal Danish Naval College, British Royal Naval College i innymi. Współpraca zaowocowała wymianą nauczycieli akademickich, wymianą studentów na praktykach i wspólnymi zmaganiami sportowymi.

Pan prof. dr hab. Antoni F. Komorowski jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji,- m.in. książki: Vademecum żeglarskie, Interster Yachting 1988; Ratownictwo-poradnik dla żeglarzy (współautor M. Drogosiewicz), PROREM 1990; Broń torpedowa, Wyd. Bellona 1995; Jachtowe urządzenia nawigacyjne, AMW Gdynia, 1989; Historia techniki nawigacyjnej, AMW 1997; Okręty szkolne Polskiej Marynarki Wojennej, KiW 1999; Obiekty podwodne i militaria Zatoki Gdańskiej (red.), Imp. Plus Cons. 2001; Historical treasures of the Gulf of Gdansk (ed.), Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003; Rozwój techniki nurkowej, Wyd. A. Marszałek, 2005; Collection of foreign papers 1993-2003 (ed.), AMW 2005 . Doktorzy honoris causa Akademii Marynarki Wojennej. Wyd. AMW Gdynia 2006. Jachting Zatoki Gdańskiej. Wyd. Fundacja rozwoju Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2007. Komorowski A.F., Pietkiewicz I., Szulczewski A., Najstarsze latarnie morskie Zatoki Gdańskiej. Wyd. Fundacja Rozwoju Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2009. Komorowski A.F., Pietkiewicz I., Latarnia morska i stacja ratownictwa brzegowego USTKA. Wyd. OPTI. Gdynia 2011. Komorowski A. F., Pietkiewicz I., Szulczewski A., “Morskie drogowskazy polskiego wybrzeża”, monografia, Wyd. Fundacja Rozwoju Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2011.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl