Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. zintegrowanego systemu zarządzania
Mirosław Gołyga
tel. 261 26 25 18
fax. 261 26 25 18
mail: m.golyga@amw.gdynia.pl Mirosław Gołyga jest pełnomocnikiem ds. zintegrowanego systemu zarządzania od 29 stycznia 2009 roku. Odpowiada za nadzór nad powstawaniem, zatwierdzaniem i rozpowszechnianiem dokumentów jakości, planowanie i nadzór nad realizacją planu auditów (m.in. wyznaczanie auditorów), a także nadzór nad procesem działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych. Organizuje również przeglądy wykonywane przez Kierownictwo oraz odpowiada za promowanie wśród pracowników świadomości wymagań klientów. Pełnomocnik odpowiada za dbanie i informowanie pracowników o potrzebie nadzoru nad własnością klienta.

Kmdr por. rez. mgr inż. Mirosław GOŁYGA pełnił służbę w AMW od 1997 roku jako starszy specjalista Oddziału Naukowego. Od 01 września 1999 roku jest Kierownikiem Ośrodka Certyfikacji Wyrobów (akredytacja MON nr 25/MON/2014). W latach 2004-2005 pracował na stanowisku starszego wykładowcy, a od 18 kwietnia 2005 roku jako Kierownik Ośrodka Normalizacji i Jakości. W 2006 roku został powołany do pełnienia funkcji członka Podkomitetu Marynarki Wojennej Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego.

 
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl