Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1161260
Piotr Sulewski, Ryszard Motyka
Power analysis of independence testing for contingency tables

Abstract
Six tests for independence in a two-way contingency table namely chi-squared test, log likelihood ratio test, Neyman-modified chi-squared test, Kullback-Leibler test, Freeman-Tukey test, Cressie-Read test, were examined. It was accomplished with the Monte Carlo method. The Goodman-Kruskal τ index was used to fix dependence in two-way contingency table in Monte Carlo experiments. The examination consisted in determining power functions of the tests. Next, the power functions were compared to each other. It was revealed that differences in power are negligible.

Key words:
two-way contingency table, independence test, Monte Carlo method.


Analiza porównawcza testu niezależności dla tablic dwudzielczych

Streszczenie
W artykule zbadano sześć testów niezależności dla tablic dwudzielczych, do których należą: test chi-kwadrat Pearsona, test największej wiarygodności, test Neymana, test Kullbacka-Leiblera, test Freemana-Tukeya, test Cressiego-Reada. Dokonano tego metodą Monte Carlo. Wyniki są do siebie podobne. Na wyróżnienie zasługują test chi-kwadrat Pearsona oraz test Cressiego-Reada. Można uznać, że jakość tych dwóch testów (wyrażona w funkcji mocy) jest porównywalna, ale lepsza od pozostałych. Index τ Goodmana-Kruskala wykorzystano do badania zależności w tablicach dwudzielczych za pomocą eksperymentów Monte Carlo.

Słowa kluczowe:
tablice dwudzielcze, test niezależności, metoda Monte Carlo.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl