Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Podstawa prawna rekrutacji

Akty prawne regulujące proces rekrutacji na studia w Akademii Marynarki Wojennej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego:

  1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 173).
  2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014 r., poz. 1627).
  3. Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2018/2019 - w przygotowaniu.
  4. Uchwała Senatu Akademii Marynarki Wojennej Nr 64/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów wyższych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w roku akademickim 2018/2019.
  5. Uchwała Senatu Akademii Marynarki Wojennej Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię.
  6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych - w przygotowaniu.
  7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. 2015 r., poz. 761, z późn. zm.).
  8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz.U.2016 poz. 1608).
  9. Zarządzenie Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów - w przygotowaniu.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl