Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

 Witam Was serdecznie! Minął kolejny rok mojej działalności jako duszpasterza Akademii Marynarki Wojennej. Nie wiem dlaczego, ale rok - patrząc na podsumowanie 2007 – liczę od Dnia Podchorążego. Jak w życiu każdego człowieka zdarzają się chwile lepsze i gorsze tak i w mojej posłudze zdarzały się chwile dobre, i te, dzięki którym wiele się nauczyłem. Dziękuje Bogu za to, że spotykam się z Waszą nadzwyczajną serdecznością każdego dnia. Dziękuję za to każdemu i każdej z Was.
Drodzy Przyjaciele, swoją posługą wśród Was chcę pomóc odpowiedzieć na to pytanie, które pewnie niejeden raz kołatało do Waszych serc i jeszcze niejeden raz się pojawi, a mianowicie: jak budować ten dom, któremu na imię życie? Chrystus wzywa nas do budowania na skale. Bo tylko wtedy dom nie może runąć. Co to znaczy budować na skale? Budować na skale - jak powiedział papież Benedykt XVI na Błoniach krakowskich -  to przede wszystkim budować na Chrystusie i z Chrystusem. Nie chodzi tu o puste słowa, wypowiedziane przez kogokolwiek, ale o słowa Jezusa. Nie chodzi o słuchanie kogokolwiek, ale o słuchanie Jezusa. Nie chodzi o wypełnianie czegokolwiek,  ale o wypełnianie słów Jezusa.
Moi Przyjaciele, nie lękajcie się postawić na Chrystusa! Tęsknijcie za Chrystusem, jako fundamentem życia! Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia Waszego życia z Nim i dla Niego! Bo nie przegra ten, kto wszystko postawi na miłość ukrzyżowaną wcielonego Słowa.
W 2008 roku mogłem dzięki Wam i razem z Wami uczestniczyć w wielu  ważnych wydarzeniach życia Akademii:
Święto Odzyskania Niepodległości, niestety nie mogłem z przyczyn osobistych uczestniczyć w Dniu oraz Balu Podchorążego w 2007 roku.
Spotkania opłatkowe, Wielkanocne i wizyty duszpasterskie, popularnie zwane kolędą, u tych wszystkich, którzy chcieli mnie przyjąć. W roku 2008 byli to również studenci cywilni naszej Akademii, u których nie byłem rok wcześniej.
29 stycznia brałem udział w wyborach przedstawicieli do uczelnianej komisji wyborczej. Ku zdziwieniu wszystkich, a może zadowoleniu niektórych zostałem wybrany do tej komisji. Ponieważ nie jestem na etacie w Akademii tego samego dnia zostałem  z niej „zwolniony”.

Ten rok działalności to również pięć przysięg wojskowych, w tym trzech absolwentów szkół wyższych odbywających Kurs Szkolenia Rezerw, jedna to Oficerski Kurs Szkolenia Rezerw w korpusie duszpasterstwa oraz przysięga I-go kursu podchorążych.
 
Pierwsza z nich odbyła się 19 stycznia 2008 i ze względu na małą, bo 15 osobową grupę podchorążych, Msza św. po raz pierwszy, przed przysięgą, odbyła się w kaplicy akademickiej.
Wraz z kadrą, pracownikami  i podchorążymi AMW dnia 29 lutego 2008 uczestniczyłem w uroczystości pożegnania, odchodzącego do rezerwy po 35 latach służby wojskowej zastępcy komendanta kmdr. dr. Bogusława Bąka.
19 marca w Sali Tradycji Akademii Marynarki Wojennej podczas uroczystego wręczenia aktów mianowania na pierwszy stopień podoficerski 15 podchorążych kursu przeszkolenia rezerw udzieliłem matom podchorążym i wszystkim zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa. W uroczystości wzięli udział kmdr Janusz Wolski, szef Oddziału Szkolenia Specjalistycznego Dowództwa Marynarki Wojennej, komendant-rektor kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, przedstawiciele komendy AMW, podchorążowie, kadra prowadząca zajęcia, dziekani oraz kierownik praktyk.
4 kwietnia brałem udział w spotkaniu kadry i podchorążych z Dowódcą Marynarki Wojennej wiceadmirałem Andrzejem Karwetą.
W środę 30 kwietnia w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte odbyła się druga ze wspominanych przeze mnie wcześniej przysięga wojskowa podchorążych, absolwentów szkół wyższych, odbywających w uczelni długotrwałe przeszkolenie wojskowe, którym zgodnie z ceremoniałem wojskowym udzieliłem błogosławieństwa.
Dnia 22 maja uczestniczyliśmy w procesji Bożego Ciała, gdzie jak co roku kolejny ołtarz procesji umiejscowiony został przed głównymi drzwiami naszej Akademii.
Po raz pierwszy w historii naszej Akademii zorganizowałem wyjazd naOgólnopolskie Spotkanie Młodych nad Lednicą. Odbywało się ono sobotę 7 czerwca pod hasłem: „Nazwałem was przyjaciółmi”. Ten czas Spotkania na polach lednickich miał stać się dla nas okazją do ponownego przemyślenia naszej postawy wobec Boga i ludzi, ale również czasem modlitwy za oraz o znalezienie dobrego przyjaciela. Dziękuję Wam za to, że mogliśmy być tam razem.
Z rozkazu Rektora–Komendanta Akademii Marynarki Wojennej  nr 17 z dn. 21 maja 2008 roku, zostałem wyznaczony do komisji poborowej przyjmującej księży diecezjalnych na kurs oficerski w korpusie osobowym duszpasterstwa, który odbył się dn. 09 czerwca 2008 roku. Zaczął się dla nich czas przeszkolenia podstawowego, podczas którego księża przeszli szkolenie ogólnowojskowe w salach uczelnianych,  na placu musztry, strzelnicy oraz w kaplicy akademickiej, gdzie codziennie sprawowali Ofiarę Mszy św.
Dnia 11 czerwca W Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte odbyły się obrady XXIV Ogólnopolskiego Sejmiku Morskiego. Jednym z wielu punktów obrad była Msza św., którą wraz z ks. Arkadiuszem SKWARĄ odprawiliśmy dla uczestników Sejmiku o godz. 18.00 na pokładzie statku Żeglugi Gdańskiej w Porcie Wojennym.
Po Mszy św. w kaplicy akademickiej, 15 czerwca 2008 roku, zorganizowałem w „górkach” pierwsze i nie ostatnie ognisko. Chciałem nim pożegnać V rocznik podchorążych, ale również miałem na celu integrację studentów wojskowych z cywilnymi oraz księżmi, którzy w naszej Akademii odbywali Oficerski Kurs Szkolenia Rezerw w korpusie osobowym duszpasterstwa.
Dnia 21 czerwca na pokładzie zacumowanego przy Skwerze Kościuszki historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP „Błyskawica” uroczysta promocja V rocznika podchorążych Akademii Marynarki wojennej, którym wraz z dziekanem MW wyznania prawosławnego ks. kmdr Aleksandrem Szełomowem i dziekanem MW wyznania ewangelicko-augsburskiego ks. kmdr por. Markiem Loskotem udzieliłem błogosławieństwa. W przededniu tej uroczystości w kościele Marynarki Wojennej na Gdyńskim Oksywiu odbyła się Msza św. rockowa w intencji przyszłych oficerów MWRP, którą rozpoczął utwór zespołu Feel „Pokaż na co Cię stać”. Był on niejako motywem przewodnim całej Mszy, ale i swoistymi życzeniami, które ja - Wasz kapelan - chciałem Wam wtedy złożyć. 
Niezwykły charakter miała przysięga, kiedy to po uroczystej Mszy św. w Kościele Marynarki Wojennej, 26 czerwca na placu apelowym Akademii złożona przez  podchorążych księży, odbywających w uczelni przeszkolenie wojskowe dla kandydatów na kapelanów. Honorowymi gośćmi uroczystości byli marynarze - uczestnicy  V Światowego Zjazdu Marynarzy Polskich. Po przysiędze udzieliłem księżom uroczystego błogosławieństwa, a dziekan MW wyznania ewangelicko-augsburskiego ks. kmdr por. Marek Loskot złożył życzenia w imieniu swojego biskupa.
Razem z Wami uczestniczyłem w rejsie nawigacyjnym, który odbył się w dniach 30 czerwca  – 21 sierpnia 2008 roku.
Po rejsie uczestniczyłem w spotkaniu Rektora-Komendanta kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza z I-szym rocznikiem podchorążych AMW przechodzących Kurs Szkolenia Podstawowego w Siemirowicach. Byłem również obecny przez ostatni tydzień szkolenia, kiedy to mogłem z podchorążymi porozmawiać i wymienić doświadczenia.
Dnia 26 września 2008 roku, po odbyciu rejsu kandydackiego, na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte odbyła się uroczysta przysięga marynarzy podchorążych młodego rocznika. Po złożeniu przysięgi udzieliłem przysięgającym i wszystkim obecnym na placu uroczystego błogosławieństwa.

Oprócz chwil radosnych były i te, które skłaniają do refleksji nad własną przemijalnością. Były nimi uroczystości pogrzebowe mata pchor. Adama Barancewicza, kmdr prof. dr Józefa Urbańskiego, chor. Stanisława Wojciechowskiego  i adm. Romualda Andrzeja Wagi oraz wielu innych.

Vivat Akademia, vivat Proffesores !!! Te słowa już po raz 86. w historii Akademii Marynarki Wojennej zabrzmiały podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, w której przyszło mi, razem z Wami, uczestniczyć.
W środę 24 października w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte odbyła się czwarta, ze wspominanych przeze mnie wcześniej, przysięga wojskowa podchorążych, absolwentów szkół wyższych, odbywających w uczelni długotrwałe przeszkolenie wojskowe, którym zgodnie z ceremoniałem wojskowym udzieliłem błogosławieństwa.
Dnia 29 października 2008 roku uczestniczyłem, wraz z 6-osobową delegacją z panem Admirałem, Rektorem-Komendantem na czele, na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, przy Grobie Nieznanego Żołnierza w promocji na pierwszy stopień oficerski 67 księży kapelanów, którzy zostali przeszkoleni na czas wojny w uczelniach wojskowych. Wśród nowo promowanych kapelanów znalazła się grupa 20 księży, którzy w miesiącach: czerwiec - lipiec br. odbywali wspomniane przeszkolenie w Akademii Marynarki Wojennej. Miała ona również wymiar historyczny ponieważ była to pierwsza promocja kapelanów wojskowych na czas ”w” od 1933 roku.
Brałem udział w gdyńskiej Paradzie Niepodległości, 11 listopada, wraz ze studentami wojskowymi i cywilnymi Akademii Marynarki Wojennej.
Miesiąc listopad jest poświęcony modlitwie za zmarłych. Kolejny już raz jako wspólnota akademicka włączyliśmy się również w tą modlitwę przez Mszę św. za zmarłych, która odbyła się 16 listopada 2008 r. w naszej kaplicy.
"...każdemu panu i narodowi więcej na morskim państwie zależy niźli na ziemskim, i więtsze pożytki morzem niźli ziemią, i więtsze a prętsze szkody i niebezpieczeństwa przychodzą. Dlatego kto ma państwo morskie, a nie używa go albo je sobie da wydzierać, wszystkie pożytki od siebie oddala, a wszystkie szkody na się przychodzi, z wolnego niewolnikiem się stawa, z bogatego ubogim, z swego cudzem..."                 (Arcybiskup lwowski Jan Dymitr Solikowski)
Siedemnaście dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości marszałek Józef PIŁSUDSKI, swoim dekretem z 28 listopada 1918 roku rozkazał utworzyć Marynarkę Wojenną mianując jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła NOWOTNEGO szefem Sekcji Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Tym samym zapoczątkował tworzenie polskich sił morskich jako spójnej struktury organizacyjnej.
Uroczystości rocznicowe 90-lecia utworzenia Marynarki Wojennej rozpoczęła 28 listopada Msza św. w Kościele Marynarki Wojennej na gdyńskim Oksywiu, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof.  dr hab. Tadeusz Płoski, który składał Najświętszą Ofiarę razem z księżmi kapelanami Ordynariatu Polowego WP. Na samym początku Mszy Św. mar. pchor. Leszek Tabat wraz z mar. pchor. Katarzyną Fiedziukiewicz witając Biskupa Polowego w marynarskiej rodzinie poprosili o sprawowanie Najświętszej Ofiary w intencji Marynarki Wojennej RP oraz podchorążych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z racji zbliżającego się Dnia Podchorążego.
Natomiast o godz. 15.00 uczestniczyłem w Porcie Wojennym w ceremonii powitania okrętu ORP Gen. K. PUŁASKI, z ks. por. Tomaszem Koczym na pokładzie, powracającego z operacji "ACTIVE ENDEAVOUR".
Miesiąc grudzień jest niemal przesycony atmosferą zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. I właśnie wśród wielu akademickich spotkań opłatkowych  było i to szczególne ponieważ odbyło się po raz pierwszy w kaplicy akademickiej.
Pod koniec 2008 roku, 30 grudnia, brałem udział w spotkaniu kadry kierowniczej z zastępcą Szefa Sztabu Generalnego WP wiceadmirałem Tomaszem Matheą.
 
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl