Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Zgodnie z decyzją Rektora-Komendanta nr 219 z dnia 14.07.2011 r. kierownikami kursów
doskonalących
 są osoby wyznaczone przez dziekanów wydziałów oraz szefów jednostek
organizacyjnych AMW realizujących dany kurs. 
       Szef Centrum Doskonalenia Kursowego (CDK) w porozumieniu z dziekanami wydziałów
oraz szefami jednostek organizacyjnych nadzoruje przebieg każdego kursu w zakresie organizacji,
dydaktyki i rozliczenia danego kursu. 

ALGORYTM POSTĘPOWANIA KIEROWNIKA KURSU DOSKONALĄCEGO:

Przed rozpoczęciem i w czasie trwania kursu doskonalącego kierownik przygotowuje
następujące dokumenty:
1. Wykaz przedmiotów na kursie.
2. Rozkład zajęć kursu.
3. Listę uczestników kursu.
4. Protokół.

1. Wykaz przedmiotów na kursie – kierownik kursu uzupełnia, podpisuje i dostarcza
do szefa CDK.

2. Rozkład zajęć – opracowuje kierownik kursu i przesyła w formie elektronicznej
do szefa CDK celem weryfikacji oraz do przeanalizowania zatrudnienia nauczycieli
do poszczególnych przedmiotów.

3. Lista uczestników kursu – kierownik kursu uzupełnia oraz daje ją do wypełnienia
kursantom w pierwszym  dniu szkolenia, wstawia datę i składa podpis po czym dostarcza
do szefa CDK (w pierwszym dniu szkolenia).

4. Protokół – wypełnia się komputerowo, później podpisuje komisja oraz kierownik
i dostarcza się do szefa CDK w celu zatwierdzenia przez Rektora-Komendanta.
Następnie szef CDK uzupełnia informacje w bazie danych i przekazuje dokumenty
do Oddziału Kształcenia w celu wypisania zaświadczeń/świadectw ukończenia kursu. 
      
Wzory dokumentów:
1. Wykaz przedmiotów przedmiotów na kursie.
2. Rozkład zajęć - wzór.
3. Lista uczestników kursu.
4. Protokół końcowy kursu.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl