Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

 

Prorektor ds. kształcenia
kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, prof. AMW


tel. 261 26 26 32
fax. 261 26 26 43
d.bugajski@amw.gdynia.pl

Absolwent Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (AMW) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe dowódczo-sztabowe w Instytucie Dowódczo-Sztabowym AMW. W tym samym Instytucie w 2001 roku obronił rozprawę doktorską w zakresie nauk wojskowych w dziedzinie sztuka wojenna w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa. W 2012 roku obronił rozprawę habilitacyjną w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
W latach 1994-1997 był dowódcą okrętu w 16 Dywizjonie Kutrów Zwalczania Okrętów Podwodnych w Kołobrzegu. Następnie pełnił różne funkcje począwszy od asystenta w Instytucie Dowódczo-Sztabowym AMW przez prodziekana ds. kształcenia i studenckich Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w kadencji 2012-2016.
Naukowo zajmuje się prawem międzynarodowym publicznym, w tym szczególnie międzynarodowym prawem morza, międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych, sporami międzynarodowymi i bezpieczeństwem międzynarodowym, użyciem siły w stosunkach międzynarodowych, a także stosunkami polsko-rosyjskimi. Zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy na temat międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. W tej dziedzinie, poza publikacjami oraz wykładami, jest autorem konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW oraz Wydział Prawa i Administracji UG od 2008 roku pt. Międzynarodowe Prawo Humanitarne. Od 2014 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, a od 2015 członkiem zarządu Rady Budowy Okrętów.
Wyróżniony został m.in.: II. nagrodą za pracę teoretyczną w konkursie ekologicznym Ministra Środowiska i Ministra Obrony Narodowej (dwukrotnie w 1998 i 2001 roku), nagrodą Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia naukowe w 2013 r., odznaczeniem Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” w 2014 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej i Morski Krzyż Zasługi w 2015 r.
Pozanaukowo interesuje się geografią powszechną, historią, szczególnie historią Polski i ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej oraz historią ustroju państwa i wojskowości, a także polityką.
Jest autorem około 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych, wśród których do najważniejszych należą:
D.R. Bugajski, Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009, ss. 380.
D.R. Bugajski, Międzynarodowe organizacje morskie, Gdynia 2009, ss. 208.


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl