Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

 


 

 


PROREKTOR DS. WOJSKOWYCH
kmdr Paweł PODGÓRNY

tel. 261 262 633

 

 

Kmdr Paweł Podgórny jest absolwentem Liceum Lotniczego oraz Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, po ukończeniu której związał się z morskim rodzajem sił zbrojnych. Zawodową służbę rozpoczął w 1. Dywizjonie Lotniczym Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej gdzie wykonywał obowiązki w sztabie dywizjonu. W 1999 roku został skierowany na wyższy kurs specjalistyczny oficerów operacyjnych i rozpoznawczych jednostek lotniczych, po ukończeniu którego pełnił funkcje oficera rozpoznawczego dywizjonu i szefa sztabu eskadry koordynując m.in. realizację szkolenia lotniczego z siłami okrętowymi 3. Flotylli Okrętów (tj. gOR, dOP, dpjp i dOZOP).
W 2001 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomicznym na kierunku transport i logistyka. Od 2002 roku pełnił służbę w Oddziale Szkolenia Dowództw oraz Oddziale Misji i Sytuacji Kryzysowych Zarządu Operacji Morskich N3 Sztabu Dowództwa Marynarki Wojennej. W 2006 roku ukończył w Akademii Marynarki Wojennej podyplomowe studia dowódczo-sztabowe na kierunku dowodzenie siłami morskimi.
Po ukończeniu studiów kontynuował służbę w Dowództwie MW gdzie wykonywał obowiązki specjalisty, a następnie Szefa Wydziału Szkolenia – Zastępcy Szefa Oddziału Szkolenia Dowództw i Ćwiczeń. W tym czasie odpowiadał za przygotowanie i koordynację udziału sił MW w ćwiczeniach z wojskami, dowództwami i sztabami, a także z zakresu zarządzania kryzysowego organizowanych zarówno na szczeblu MW, jak i SZ RP. Dodatkowo, w latach 2006-2009 wykonywał obowiązki w Sztabie Kryzysowym MON oraz uczestniczył w pracach Agencji Standaryzacyjnej NATO (Allied Joint Operations Doctrine Working Group /AJOD WG/) w obszarze rozwoju i implementacji doktryn.
W latach 2010-2013 pełnił służbę w Oddziale Ćwiczeń Zarządu J7 Dowództwa Sił Połączonych w Neapolu /JFC Naples HQ/, gdzie odpowiadał za koordynację i przygotowanie ćwiczeń certyfikujących dowództwa komponentów: morskiego (m.in. SP MARFOR, FRA MARFOR), lotniczego (FR JFAC, UK JFAC) i lądowego (ARRC /Allied Rapid Reaction Corps/) na etapie ich przygotowania do dyżurów w składzie Sił Odpowiedzi NATO.
W latach 2014-2016 pełnił obowiązki starszego specjalisty, a następnie szefa Oddziału Ćwiczeń w Inspektoracie MW Dowództwa Generalnego RSZ gdzie koordynował udział sił MW w ćwiczeniach narodowych (m.in. ANAKONDA, JESIEŃ, MODEL), sojuszniczych (m.in. serii BALTOPS, TRIDENT, DYNAMIC, NOBLE) i międzynarodowych (m.in. NOCO, JOINT WARRIOR, OPEN SPIRIT). W tym okresie reprezentował również MW m.in. na forum European Fleet Programmers Meeting oraz NATO Maritime Exercise Working Group. W 2016 roku został skierowany do USA na studia polityki obronnej na US Naval War College (Naval Command College), po ukończeniu których wyznaczony został na stanowisko prorektora ds. wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Głównym obszarem jego zainteresowań jest obszar metodyki szkolenia operacyjno-taktycznego dowództw, sztabów i wojsk, a co się z tym wiąże organizacyjne założenia procesu przygotowania i prowadzenia ćwiczeń. Zdobyte przez lata doświadczenie i wiedzę, z sukcesem przekazywał m.in. w Akademii Marynarki Wojennej prowadząc na tej uczelni w latach 2014-2016 zajęcia ze słuchaczami kursów doskonalenia zawodowego oficerów.
Kmdr Paweł Podgórny legitymuje się znajomością j.angielskiego na poziomie 3-3-4-3. Ukończył w PJHQ Northwood kurs planowania operacyjnego międzynarodowych operacji połączonych (International Joint Operations Planning Course) oraz w NATO School Oberammergau kurs planowania ćwiczeń NATO (NATO Exercise Planning Course).
Wyróżniony został Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, a także tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz RP”, „Odznaką Honorową MW” oraz „Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP”.

 

  

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl