Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

 

REKTOR-KOMENDANT
komandor prof.dr hab.Tomasz SZUBRYCHT
tel. 261 26 25 14
fax 261 26 29 63
e-mail: rektor@amw.gdynia.pl

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałki w godzinach 14.30 – 16.30 (po uprzednim telefonicznym umówieniu się w sekretariacie).

Zakres kompetencji
Obowiązki i uprawnienia Rektora-Komendanta wynikają z § 35-38 Statutu AMW.


Komandor prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT urodził się 01 października 1963 roku. Po ukończeniu z pierwszą lokatą Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w 1987 roku rozpoczął służbę w grupie Okrętów Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.
W marcu 1990 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu ds. rozpoznawczych na ORP „Hydrograf”. Natomiast w 1993 roku skierowany został na studia specjalistyczne do Naval Amphibious School w San Diego (USA), które ukończył z wyróżnieniem rok później. W listopadzie 1996 roku objął stanowisko dowódcy ORP „Hydrograf”. W 1997 roku za osiągnięte wyniki w działalności rozpoznawczej w czasie ćwiczenia BALTOPS oraz wyszkolenie załogi, okręt pod jego dowództwem, uzyskał list gratulacyjny od Dowódcy 8. Grupy Lotniskowcowej admirała W. W Copelland Jr.
W latach 1997-1998 kmdr Tomasz Szubrycht był słuchaczem studiów podyplomowych w Naval War College w Newport (USA), które ukończył z wyróżnieniem. W trakcie studiów w Naval War College ukończył również fakultatywny kurs stosunków międzynarodowych organizowany przez wykładowców z Harvard University oraz przedstawicieli RAND CORPORATION.
W 1999 roku ORP „Hydrograf”, pod jego dowództwem, uzyskał miano najlepszego okrętu Marynarki Wojennej w grupie okrętów specjalnych. W 2001 roku został wyróżniony odznaką „Wzorowy Dowódca”.
Okręt pod jego dowództwem wniósł istotny wkład w uzyskanie przez grupę Okrętów Rozpoznawczych w 2001 roku miana najlepszej jednostki rozpoznawczej w Siłach Zbrojnych RP oraz wyróżnienie grupy Okrętów Rozpoznawczych Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP.
W maju 2002 roku, będąc dowódcą ORP „Hydrograf”, obronił z wyróżnieniem na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej rozprawę doktorską. Już w grudniu tego samego roku został przeniesiony do Akademii Marynarki Wojennej, na stanowisko adiunkta. Zaangażował się w pracę naukową i dydaktyczną. W kwietniu 2005 roku wyznaczony został na stanowisko Kierownika Ośrodka Analiz Decyzyjnych i Działań Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. W 2007 roku Ośrodek zmienił nazwę na Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Cały czas rozwijał się naukowo co spowodowało, iż w 2009 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień doktora habilitowanego.
W latach 2010 – 2012 już jako prodziekan ds. nauki był odpowiedzialny za organizację działalności naukowej WDiOM oraz za inicjowanie i realizację współpracy Wydziału z kilkunastoma krajowymi i międzynarodowymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi i badawczymi. Jest twórcą i redaktorem naczelnym „Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego”.
Od 2012 roku jest Dziekanem Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. W tym okresie Wydział kierowany przez kmdr. prof. dr hab. Tomasza Szubrychta uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Jest inicjatorem utworzenia na WDiOM programu Szkolenia Wojskowego Studentów Cywilnych. Mimo wielu kierunków działalności cały czas podnosił swoje kwalifikacje i dbał o rozwój naukowy. Zwieńczeniem tej pracy było uzyskanie tytułu profesora, który otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2013 roku.
Jest członkiem Komitetów Naukowych kilku czasopism specjalistycznych z zakresu bezpieczeństwa o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi aktywną działalność w organizacjach społecznych między innymi w: Lidze Morskiej i Rzecznej oraz w Polskim Towarzystwie Nautologicznym.
Za działalność służbową, naukową na rzecz bezpieczeństwa morskiego oraz działalność społeczną wyróżniony został m.in.: „Złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Brązowym Krzyżem Zasługi”, „Srebrnym medalem za Długoletnią Służbę”, medalem „Za zasługi dla Marynarki Wojennej RP”, medalem „Pro Mari Nostro”, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, „Medale za Zasługi dla Policji”, odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” oraz medalem „90-lecia polskiej administracji morskiej”. Za kultywowanie tradycji Marynarki Wojennej oraz pamięci o poległych uhonorowany został przez Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego medalem „Płk. Bronisława Gembarzewskiego”.
Kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht jest autorem blisko 200 artykułów, monografii oraz oryginalnych prac twórczych. Żonaty, ma dwie córki: Annę – absolwentkę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Grażynę – studentkę Politechniki Gdańskiej.
Z dniem 23 stycznia 2015 roku decyzją ministra Obrony Narodowej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht został wyznaczony na stanowisko Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej.


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl