Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata ubiegającego się o przyjęcie, do kształcenia na wybranym kierunku studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, w tym jego motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Rozmowę przeprowadza 4 osobowy zespół do spraw analizy predyspozycji zawodowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę zainteresowania oraz udokumentowane, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, przydatne podczas studiów i służby wojskowej. Na tej podstawie przydziela się kandydatowi liczbę punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę kandydata na podstawie kryteriów uniwersalnych dla wszystkich uczelni wojskowych oraz dodatkowych, określonych przez Akademię. Każdy z członków zespołu na podstawie zadawanych pytań lub wcześniej przeprowadzonego testu psychologicznego dokonuje oceny poszczególnych kryteriów (pożądanych cech, umiejętności i kwalifikacji) wyszczególnionych w „arkuszu oceny rozmowy kwalifikacyjnej”.

1) kryteria uniwersalne:
a) predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w tym m.in. osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej,
b) motywacja do pełnienia zawodowej służby wojskowej w tym m.in. służba w NSR, przynależność do organizacji proobronnych, ukończenie klasy mundurowej;
2) kryteria dodatkowe:
a) zainteresowania ukierunkowane na służbę wojskową, w tym w morskim rodzaju Sił Zbrojnych,
b) znajomość problematyki dotyczącej marynarki wojennej (wojska),
c) udokumentowana znajomość, poza wymaganym, języków obcych,
d) odporność na stres,
e) predyspozycje przywódcze,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) świadomość wyboru.
 
Oceny dokonuje się w systemie punktowym 0, 1 lub 2 (0 – kryterium niespełnione, 1, 2 – kryterium spełnione). Suma liczby punktów daje końcową liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia wojskowe jest uzyskanie przez kandydata minimum 31 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl