Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

  Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego prowadzi studia podyplomowe:
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich prowadzi studia podyplomowe:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych prowadzi studia podyplomowe:
 • System służ publicznych. Wojska Obrony Terytorialnej
 • Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych
 • Zarządzanie organizacjami sportowymi iw placówkach oświatowych i pozaświatowych
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
 • Bezpieczeństwo imprez masowych - podpisane Porozumienie o współpracy z Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony JASMAR
 • Coaching - podpisane porozumie o współpracy z Instytutem Rozwoju Integralnego
 • Coaching edukacyjny - podpisane Porozumienie o współpracy z Instytutem Rozwoju Integralnego
 • Działalność organizacji pozarządowych
 • Doradztwo zawodowe
 • Dyplomacja
 • DIPLOMACY – studies in English with European Academy of Diplomacy
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia drugiego przedmiotu oraz udzielania pierwszej pomocy
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Menedżer działalności kulturalno-oświatowej
 • Mobilność zawodowa grup dyspozycyjnych
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Urzędnik instytucji cywilnych i wojskowych Unii Europejskiej
 • Zarzadzanie organizacjami sportowymi w placówkach oświatowych i pozaświatowych
Kursy
1. Kurs PRINCE 2 Fundation – podpisana umowa z firmą INPROGRESS
2. Kurs AGILE PM Fundation – podpisana umowa z firmą INPROGRESS1. Absolwentom studiów w AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga
w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.
2. Żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w Akademii oraz pracownikom cywilnym AMW przysługuje 20% ulga w opłacie całościowej lub 10% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.
3. Funkcjonariuszom publicznym (w rozumieniu art. 115 § 13 kk) przysługuje 5% ulga w opłacie za studia niestacjonarne. Wymienionej ulgi nie można łączyć z ulgami z innych tytułów
 •  
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl