Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1178570

Sylwester Kaczmarek, Magdalena Młynarczuk, Maciej Sac
Database for integration of information in distributed data exchange system elements of Border Guard


Abstract

The paper presents the database solution for integration of information in distributed data exchange system elements of the Polish Border Guard. The proposed database solution is described in the context of data exchange system elements which control position and store identification data of vessels (fishing, sports and sailing boats) and other suspicious objects on the territorial sea, sea-coast and the internal sea-waters controlled by Maritime Polish Border Guard. The paper presents the general architecture of the data exchange system ele-ments of Border Guard, the general MapServer architecture as a component of the Border Guard system. To explain the challenges being faced during implementation the conceptual model of database is also presented. Moreover main functionalities of database client and functional tests results are described.

Key words:
database, SQL, database client, exchange system, Maritime Border Guard.


Baza danych dla potrzeb integracji informacji w rozproszonych elementach systemu wymiany danych Straży Granicznej

Streszczenie
W artykule zaprezentowano bazę danych dla potrzeb integracji informacji w rozproszonych elementach systemu wymiany danych Straży Granicznej. Proponowane rozwiązanie bazy danych zostało przedstawione w kontekście elementów systemu umożliwiających kontrolę położenia i przechowanie danych identyfikujących statki (rybackie, sportowe, żaglówki) i inne podejrzane obiekty na morzu terytorialnym, na brzegu morza i w obszarze morskich wód wewnętrznych patrolowanych przez Morski Oddział Straży Granicznej. Przedstawiono ogólną architekturę systemu wymiany danych Straży Granicznej i ogólną architekturę MapServera — kluczowego elementu systemu wymiany danych. Istotę problemu i wyzwania, jakim należało sprostać, poparto modelem konceptualnym bazy danych. W artykule zaprezentowano również główne funkcje klienta bazy danych oraz wyniki testów funkcjonalnych.

Słowa kluczowe:
baza danych, SQL, klient bazy danych, system wymiany, Morska Straż Graniczna.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl