Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1178572

Tomasz Sobczyński, Karol Listewnik
The principles of classified Information Security Management System organisation within the realisation of European Defence Agency research projects (personnel and facility security aspects)


Abstract

The article presents the aspects of personnel and facility security principles for classified Information Security Management System (ISMS) implemented within the realization of European Defence Agency research and technology projects. In the contents of article, authors characterised the rules and procedures, resulting from the legal acts, which regulates procedures of handling and exchanging of classified information, obtained during the realisation of research process. Special attention has been focused on the European Defence Agency projects during which, wide range of international participants have to implement, not only efficient but also common ISMS for all membership countries, to be able to fulfil all legal requirements for classified and sensitive information.

Key words:
classified information, sensitive information, personnel security, facility security, risk assessment, dissemination of EUCI, risk level valuation, physical security measures.


Zasady organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym podczas realizacji projektów naukowo-badawczych Europejskiej Agencji Obrony (aspekty bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego)

Streszczenie
Artykuł przedstawia aspekty bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego w ramach organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wdrażanego podczas realizacji projektów naukowo-badawczych Europejskiej Agencji Obrony. Autorzy charakteryzują procedury oraz zasady wynikające z aktów prawnych regulujących obszar związany z ochroną informacji niejawnych przetwarzanych w procesie realizacji projektu naukowo-badawczego. Szczególną uwagę zwrócono na wielonarodowe projekty naukowo-badawcze wspierane przez Europejską Agencję Obrony, gdzie organizatorzy procesu zarządzania projektem muszą wykreować i wdrożyć wspólny system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który jest nie tylko skuteczny, ale również spełnia wszelkie wymogi formalnoprawne wynikające z regulacji kształtujących zasady postępowania z informacjami niejawnymi oraz wrażliwymi.

Słowa kluczowe:
informacje niejawne, informacje wrażliwe, bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, oceny ryzyka, rozpowszechnianie informacji klasyfikowanych UE, analiza poziomu zagrożeń, środki ochrony fizycznej.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 1872 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl