Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Pliki do pobrania:
1. Uchwała nr 24 w sprawie zasad rekrutacji studentów cywilnych w r.a. 2008-2009.pdf
2. Uchwała nr 25 w sprawie określenia warunków przyjecia na studia wojskowe w r.a. 2008-2009.pdf
3. Uchwała nr 26 w sprawie limitu przyjęć na studia cywilne w roku akad. 2007-2008.pdf
4. Uchwała nr 27 w sprawie rozdziału mandatów do Senatu AMW.pdf
5. Uchwała nr 28 w sprawie rozdziału mandatów elektorów Akademii.pdf
6. Uchwała nr 29 w sprawie poprawek do Regulaminu Studiów AMW.pdf
7. Uchwała nr 30 w sprawie zawieszenia II stopnia studiów na kierunku stosunki międzynardowe.pdf
8. Uchwała nr 31 w sprawie specjalności na kierunku pedagogika.pdf
9. Uchwała nr 33 w sprawie zmiany uchwały nr 26 z 14.05.2007 dot. limitu przyjęć na studia cywilne 2007-2008.pdf
10. Uchwała nr 34 w sprawie zmiany formuły studiów na kierunku stosunki międzynarodowe.pdf
11. Uchwała nr 36 w sprawie jubileuszu 85-lecia wyższego morskiego szkolnictwa wojskowego w Polsce.pdf
12. Uchwała nr 37 w sprawie wymiaru pensum.pdf
13. Uchwała nr 38 w sprawie zasad obliczania godzi dydaktycznych w AMW w roku akad.2007-2008.pdf
14. Uchwała nr 39 w sprawie ustanowienia wytycznych do ITS.pdf
15. Uchwała nr 40 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora INiHM A. Felskiemu.pdf
16. Uchwała nr 41 w sprawie nagrody MON - książka kmdr. Spechta.pdf
17. Uchwała nr 42 w sprawie nadania rytułu Wybitny Nauczyciel AMW.pdf
18. Uchwała nr 43 w sprawie uruchomienia 12-osobowej grupy szkolnej na WM-E na studiach stacjonarnych.pdf
19. Uchwała nr 44 w sprawie kandydatur do Państwowej Komisji Akredytacyjnej.pdf
20. Uchwała nr 45 w sprawie 12 osobowej grupy studentów na WNiUO na II stopniu.pdf
21. Uchwała nr 46 w sprawie planu posiedzeń Senatu w roku akademickim 2007-2008.pdf
22. Uchwała nr 47 w sprawie utworzenia Związku Uczelni Wojskowych Rodzajów Sił Zbrojnych.pdf
23. Uchwała nr 48 w sprawie kierowników zakładów w INS AMW.pdf
24. Uchwała nr 49 w sprawie ustanowienia medalu 85 lat Akademii Marynarki Wojennej.pdf
25. Uchwała nr 50 w sprawie ustanowienia Medalu za Zasługi dla AMW.pdf
26. Uchwała nr 51 w sprawie limitu przyjęć na studia cywilne w roku akademickim 2008-2009.pdf
27. Uchwała nr 52 w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji senackich.pdf
28. Uchwała nr 53 w sprawie regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim zatrudnionym w AMW.pdf
29. Uchwała nr 54 w sprawie wyboru audytora zewnętrznego do badania bilansu.pdf
30. Uchwała nr 55 w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego.pdf
31. Uchwała nr 56 w sprawie głównych założeń planu rzeczowowo-finansowego na 2008 rok.pdf
32. Uchwała nr 57 w sprawie dyscyplinarnych komisji senackich.pdf
33. Uchwała nr 58 w sprawie powołania komisji do opracowania regulaminu wyróżnień honorowych.pdf
34. Załącznik do Uchwały nr 46.pdf

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl