Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Pliki do pobrania:
1. Uchwała nr 1 w sprawie uhonorowania pamięci prof. dr. Józefa Urbańskiego.pdf
2. Uchwała nr 2 w sprawie założeń do planu rzeczowo-finansowego AMW na 2009 rok.pdf
3. Uchwała nr 3 w sprawie przewalutowania środków pieniężnych.pdf
4. Uchwała nr 4 w sprawie zamknięcia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ustce.pdf
5. Uchwała nr 5 w sprawie wydzielenia środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników wojska.pdf
6. Uchwała nr 6 w sprawie obniżenia wysokości dotacji przez MON.pdf
7. Uchwała nr 7 w sprawie otwarcia nowego kierunku studiów MECHATRONIKA.pdf
8. Uchwała nr 8 w sprawie otwarcia nowego kierunku studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE.pdf
9. Uchwała nr 9 w sprawie otwarcia nowego kierunku studiów SOCJOLOGIA.pdf
10. Uchwała nr 10 w sprawie otwarcia nowego kierunku studiów EUROPEISTYKA.pdf
11. Uchwała nr 11 w sprawie otwarcia nowego kierunku studiów PRACA SOCJALNA.pdf
12. Uchwała nr 12 w sprawie określenia warunków przyjecia na studia cywilne w AMW w r.a.2010-2011.pdf
13. Uchwała nr 13 w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AMW.pdf
14. Uchwała nr 14 w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych w AMW w r.a. 2009-2010.pdf
15. Uchwała nr 15 w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych do AMW w r.a. 2010-2011.pdf
16. Uchwała nr 16 w sprawie wprowadzenia Wytycznych do opracowywania planów studiów i programów nauczania w AMW.pdf
17. Uchwała nr 17 w sprawie zawieszenia działalności Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ustce.pdf
18. Uchwała nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie dr hab. inż. G. Grelowskiej na stanowisko profesora nadzw. AMW.pdf
19. Uchwała nr 19 w sprawie powołania przewodniczacych stałych komisji senackich.pdf
20. Uchwała nr 20 w sprawie zgodności Regulaminu Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studentów AMW z ustawą i statutem uczelni.pdf
21. Uchwała nr 21 w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2008 rok.pdf
22. Uchwała nr 22 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz podziału wyniku finansowego.pdf
23. Uchwała nr 23 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AMW na 2009 rok.pdf
24. Uchwała nr 24 w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na studia cywilne w r.a. 2009-2010.pdf
25. Uchwała nr 25 w sprawie kierunków badań służących kształtowaniu specjalności naukowej uczelni.pdf
26. Uchwała nr 26 w sprawie przedłużenia rekrutacji na niestacjonarnych studiach II stopnia kierunku nawigacja.pdf
27. Uchwała nr 27 w sprawie powołania doraźnej komisji Senatu.pdf
28. Uchwała nr 28 w sprawie udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie.pdf
29. uchwała nr 29 w sprawie limitu przyjęć na studia cywilne w r.a. 2010-2011 na posczególne kierunki studiów.pdf
30. Uchwała nr 30 w sprawie zmiany uchwały nr 41 z 2008 r. dot. środków finansowych na budowę biblioteki akademickiej.pdf
31. Uchwała nr 31 w sprawie zmiany uchwały nr 5 z 2009 r. dot. wydzielenia środków na wynagrodzenia pracowników wojska.pdf
32. Uchwała nr 32 w sprawie wyboru audytora zewnętrznego do zbadania sprawozdania finansowego za 2009 rok.pdf
33. Uchwała nr 33 w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego AMW na 2009 rok.pdf
34. Uchwała nr 34 w sprawie założeń do planu rzeczowo-finansowego AMW na 2010 rok.pdf
35. Uchwała nr 35 w sprawie dodatkowej rekrutacji na I rok studiów cywilnych w r.a. 2009-2010.pdf

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl