Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Pliki do pobrania:
1. Uchwała nr 1 w sprawie odwołania kmdr. K. Czaplewskiego z funkcji Przewodniczącego Stałej Komisji Senatu ds. Mienia i Finansów.pdf
2. Uchwała nr 2 w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji senackich.pdf
3. Uchwała nr 3 w sprawie powołania Przewodniczacego Stałej Komisji Senatu ds. Mienia i Finansów.pdf
4. Uchwała nr 4 w sprawie powołania Przewodniczącego Stałej Komisji Senatu ds. Kształcenia.pdf
5. Uchwała nr 5 w sprawie warunków i trybu przyjęcia na studia wojskowe w roku akad. 2011-2012.pdf
6. Uchwała nr 6 w sprawie określenia warunków przyjęcia na studia cywilne w AMW w r.a. 2011-2012.pdf
7. Uchwała nr 7 w sprawie przyznania nagrody MON prof. Fr. Grabskiemu.pdf
8. Uchwała nr 8 w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęcia do AMW kandydatów na żołnierzy zawodowych w r.a. 2011-2012.pdf
9. Uchwała nr 9 w sprawie zmiany uchwały nr 32 z 2009 r. dotyczącej wyboru audytora zewnętrznego.pdf
10. Uchwała nr 10 w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego.pdf
11. Uchwała nr 11 w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych w AMW w r.a. 2010-2011.pdf
12. Uchwała nr 12 w sprawie wyrażenia opinii dotczącej wniosku organizacyjno-etatowego AMW.pdf
13. Uchwała nr 13 w sprawie ponownego mianowania dr. hab. inż. S. Kołaczyńskiego na stanowisko prof. nadzw. AMW.pdf
14. Uchwała nr 14 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2009 rok.pdf
15. Uchwała nr 15 w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2009 rok.pdf
16. Uchwała nr 16 w sprawie podziału wyniku finansowego za 2008 rok.pdf
17. Uchwała nr 17 w sprawie planu rzeczowo-finansowego AMW na 2010 rok.pdf
18. Uchwała nr 18 w sprawie wydzielenia środków na wynagrodzenia w roku 2010 dla pracowników wojska.pdf
19. Uchwała nr 19 w sprawie uchwalenia statutu AMW.pdf
20. Uchwała nr 20 w sprawie limitu przyjęć na studia cywilne w r.a. 2011-2012.pdf
21. Uchwała nr 21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych.pdf
22. Uchwała nr 22 w sprawie wyboru audytora zewnętrznego do zbadania sprawozdania finansowego za 2010.pdf
23. Uchwała nr 23 w sprawie oceny działalności Uczelni, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.pdf
24. Uchwała nr 24 w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji senackich.pdf
25. Uchwała nr 25 w sprawie uzupełnienia składu komisji oceniającej Akademii i odwoławczej komisji oceniajęcej.pdf
26.Uchwała nr 26 w sprawie uzupełnienia składu komisji dyscyplinarnej dla studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla stud.pdf
27. Uchwała nr 27 w sprawie planu posiedzeń Senatu AMW w r.a. 2010-2011.pdf
28. Uchwała nr 28 w sprawie określenia kryteriów okresowych ocen nauczycieli akademickich oraz trybu ich wystawiania w AMW.pdf
29. Uchwała nr 29 w sprawie uchwalenia statutu AMW.pdf
30. Opinia nr 1 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych.pdf
31. Uchwała nr 30 w sprawie przyjęcia założeń do planu rzeczowo-finansowego AMW na 2011 rok .pdf
32. Uchwała nr 31 w sprawie kryteriów i trybu funkcjonowania administracji Uczelni w kadencji 2008-2012.pdf
33. Uchwała nr 32 w sprawie kierunków badań służących kształtowaniu specjalności naukowej uczelni.pdf - traci moc, obowiązująca Uchwała nr 40/2017 z dnia 18 maja 2017


drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl