Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1187619

Wiesław Tarczyński, Ryszard Kopka
Signal propagation in multi-wire cables

Abstract
The article presents the analysis of the influence of the pulses propagating in the wires of a multi-wire cables. Special attention was drawn to the process of pulses inducing in the wires to which no pulse signal was provided. The pulses interaction occur in those sections of a cable where a change of wave impedance causing a change in the reflectance is present. The pulse interaction changes its shape and amplitude. This pulse interaction can be used to diagnose the technical condition of the electric power and telecommunication cables.

Key words:
multi-wire transmission cable, transmission line model, signal propagation, pulses interaction, cable diagnostics.


Propagacja sygnałów w liniach wieloprzewodowych

Streszczenie
W artykule przedstawiona jest analiza oddziaływania impulsów przemieszczających się w przewodach linii wieloprzewodowych. Zwrócono uwagę na powstawanie impulsów w przewodach, do których nie jest podawany sygnał impulsowy. Oddziaływanie impulsów występuje w miejscach linii, w których jest zmiana impedancji falowej powodująca zmianę współczynników odbicia. Oddziaływanie impulsów powoduje zmianę ich kształtu oraz amplitudy. Zjawisko oddziaływania impulsów można wykorzystać do diagnostyki stanu technicznego linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Słowa kluczowe:
linia długa wieloprzewodowa, model linii, propagacja sygnałów, oddziaływanie sygnałów, diagnostyka linii.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl