Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube


ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN NOWEJ STRONY
WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
POD ADRESEM
WWW.WDIOM.AMW.GDYNIA.PL
 Wydział     Student       Pracownicy   Dydaktyka        Nauka        Kontakt 
DoktorantNINIEJSZA STRONA

WYDZIAŁU DOWODZENIA

I OPERACJI MORSKICH

JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ.

AKTUALNE TREŚCI PUBLIKOWANE SĄ NA

STRONIE INTERNETOWEJ

WWW.WDIOM.AMW.GDYNIA.PL

ZAPRASZAMY!


(ostatnia modyfikacja: 8.9.17r.)Plan poprawkowych zaliczen i egzaminow u prof. nadz. AMW dr. hab. Andrzeja Ostrokólskiego 

Harmonogram popraw z ćwiczeń u mgr inż. Ewy Iwaniny-Szopińskiej 


Uwaga studenci grupy 164MSI
Poprawa z przedmiotu Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego
zostaje przeniesiona z 26.09.2017r. na 27.09.2017r. g. 8:00.Zaliczenie z przedmiotu Bezpieczeństwa Obszarów Morskich dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbędzie się w dniu 27/09/2017 (środa) o godzinie 09:00 w 309/9.Uwaga studenci!

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września br. Dziekanaty przyjmują wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2016/2017 i uzyskał w roku akademickim 2017/2018 wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
• wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,

lub
• wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Z wykazem uwzględnianych do stypendium wybitnych osiągnięć, a także z trybem i zasadami wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html)

Pełnomocnik Rektora ds. studentów
i doktorantów

Załącznik:
 
Decyzja Rektora ws. stypendium ministraPoprawa z przedmiotu Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się w dniu 29 września o 9.00 w sali 209/7.
Poprawa ćwiczeń z przedmiotu Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 29 września o 10.00 w sali 209/7.
W związku z uroczystą promocją oficerską absolwentów AMW w dniu 1.09.2017 r. (piątek) dziekanat będzie nieczynny.KOLOKWIUM KWALIFIKACYJNE
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE
ODBĘDZIE SIĘ 04.09.2017R.
O GODZINIE 9:00 W SALI 110/9.


Poprawa z przedmiotu Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się
w dniu 29 września o 9.00 w sali 209/7.
Poprawa ćwiczeń z przedmiotu Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa odbędzie się
w dniu 29 września o 10.00 w sali 209/7.LISTY KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
NA STUDIA NA WYDZIALE DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

Kandydaci przyjęci na wnioski przesłane drogą pocztową.
 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
- STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
- STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
- STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
- STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE PAŃSTWA
- STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE
- STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
- STUDIA STACJONARNE II STOPNIAEgzaminy komisyjne z przedmiotów:

  • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
  • Gospodarka i administracja morska
  • Bezpieczeństwo gospodarki światowej

odbędą się 6.9.2017r. o godzinie 11:00.

 SZANOWNI STUDENCI!
Poszukiwane są osoby chętne do współpracy ze studentami z Kuwejtu, którzy rozpoczną naukę w AMW w r.a. 2017/2018. Osoby takie miałyby być wsparciem, źródłem informacji, przewodnikiem – szczególnie w pierwszym okresie adaptacji.
Język angielski nie jest wymogiem, gdyż zagraniczni studenci mają bardzo intensywnie uczyć się języka polskiego i każdy kontakt z językiem polskim jest wskazany. Mile widziane są osoby o szerokich horyzontach, świadome różnic kulturowych, religijnych i obyczajowych.
Studenci zainteresowani proszeni są o kontakt z panią Dominiką Brągoszewską (Biuro ds. Studiów Zagranicznych AMW, tel. 261-26 -27-82, pokój 121/7, e-mail:d.bragoszewska@amw.gdynia.pl)

 


 Decyzja nr 5/2017
Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademii Marynarki Wojennej
 z dnia 2 czerwca 2017r.
w sprawie przydziału studentów do specjalności.
Uwaga studenci ostatnich lat studiów.
Przypomina się, że prace dyplomowe należy składać w pierwszej kolejności do promotora.
Dopiero po akceptacji przez promotora, wersję ostateczną pracy składa się w dziekanacie,
zgodnie z zasadami pisania prac dyplomowych.
 Dział Organizacji i Jakości Kształcenia przyjmie studentów WDiOM
na praktyki w terminie od 19 czerwca do 17 września.
W zakres obowiązków wchodziłaby m.in. pomoc przy przygotowaniu dyplomów i dokumentacji absolwentów
oraz dbanie o ewidencję przyjmowanych i wydawanych dokumentów.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Katarzyną Andziulewicz
pod numerem telefonu 261 26 27 43 lub osobiście w pokóju 123/7.
 PRZYDZIAŁ DYPLOMANTÓW DO PROMOTORÓW
 
(przeszukiwanie dokumentu: ctrl + f)
 UWAGA STUDENCI II STOPNIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO!!!
Prosimy o zapoznanie się z prezentacją Prorektora AMW dotyczącą specjalności prowadzonej w języku angielskim.
Prezentacja
 Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - opis specjalności

 

UWAGA STUDENCI

Decyzja Dziakana WDiOM w sprawie zasad wyboru specjalnści studiów
oraz zasad wyboru promotorów prac dyplomowych
przez studentów studiów I i II stopnia w r.a. 2016/2017


Załącznik do decyzji Dziekana
(całkowita liczba dyplomantów oraz liczba dyplomantów, którzy mogą być wyłonieni w trybie konkursowym)
 
W ZSO nr 2 w Kartuzach, dokładniej zaś w kartuskim II LO, wkrótce powstaną klasy mundurowe.

22 lutego 2017 roku burmistrz Kartuz podpisał porozumienie o współpracy szkoły,
reprezentowanej przez dyrektor Marię Wentę-Barlak, z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.Przedstawicielem trójmiejskiej uczelni w czasie wizyty w Kartuzach był komandor dr hab. Jarosław Teska, dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. Dzięki porozumieniu II LO z AMW w szkole przy Os. Wybickiego powstaną klasy mundurowe o profilach policyjnym, pożarniczym oraz wojskowym.


Uczniowie 11 LO w Kartuzach będą mieli możliwość kształcić się w klasach o nowych profilach.
Fot. UM Kartuzy
 WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ
 Lista kandydatów przyjętych na kierunek
"Technologie kosmiczne i satelitarne"
w Akademii Marynarki Wojennej.

 Uwaga studenci grupy 1501 ABiPP
Nowa decyzja Dziekana ws. przydziału do realizacji przedmiotu
"Ludność w prawie międzynarodowym i polskim".

 


Uwaga studenci grupy 1501 ABiPP

Decyzja dziekana w sprawie realizacji przedmiotu
"Ludność w prawie międzynarodowym i polskim"

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO (BGF) 2017-2018

Przyjmowanie wniosków na programy stypendialne rządu francuskiego w roku 2017/2018
Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.
Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy stypendiów.
Ambasada Francji w Polsce zarządza programami stypendialnymi, których prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia (
http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja).
Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską.
Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.
Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 5 marca 2017 roku.

Kontakt:
Antonin Borgnon, Ambasada Francji w Polsce
science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr (Fr./Eng.)
Informacje o programach stypendialnych rządu francuskiego (BGF):
http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacjaKonkurs Akademii Marynarki Wojennej:
„STAŻE BRUKSELSKIE”
pod patronatem
Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu EuropejskiegoPrzedmiotem konkursu jest staż dla jednego studenta Akademii Marynarki Wojennej, ufundowany przez Posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Wałęsę. W rekrutacji na staż mogą brać udział studenci I i II roku studiów magisterskich oraz studenci studiów doktoranckich z następujących Wydziałów:
• Dowodzenia i Operacji Morskich
• Nauk Humanistycznych i Społecznych

Celem stażu jest zapoznanie najlepszego studenta Akademii Marynarki Wojennej wyłonionego w drodze rekrutacji Wydziałów: Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych z pracami w Parlamencie Europejskim w zakresie szeroko pojętych nauk społecznych, jak również zapoznanie studenta z pracą w samym Biurze Poselskim.

Więcej informacji
TUTAJ.Szanowni Państwo,
Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk zachęca studentów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW do odbycia praktyk studenckich w jej biurze poselskim w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 90.

Pani poseł chwali wieloletnią współpracę ze studentami Państwa Wydziału i pragnie zagęścić współpracę wychodząc właśnie z inicjatywą przyjęcia 3 praktykantów w roku akademickim 2016/2017 w wymiarze godzin wymaganych przez Akademię Marynarki Wojennej.

Gwarantujemy przygotowanie studentów w sferze administracji parlamentarnej. Przedstawimy organizację pracy biura parlamentarnego i jego funkcjonowanie, wskażemy powiązania pracy parlamentarnej z władzą szczebla samorządowego i ministerialnego. Nie wszystkie aspekty funkcjonowania biura poselskiego można przedstawić w opisie, jednak zapewniamy o rzeczowym przekazaniu najważniejszej wiedzy. Jedyne czego wymagamy to podstawowa znajomość systemu politycznego Polski, podstawowe informacje dot. Sejmu i Senatu, funkcji Prezydenta i Rządu. Oczywiście po ukończonych praktykach wystawiamy studentowi opinię oraz wypełniamy niezbędne formalności wynikające z rozliczenia praktykanta z uczelnią.

Chętnych studentów prosimy o bezpośredni kontakt z biurem przy ul. Świętojańskiej 90/2,
pod numerem telefonu 58 661 16 06 lub adresem mailowym: dorota@arciszewska.pl
 

Od dziś rusza projekt „ ABK przyczółkiem do kariery!”. Realizatorem projektu jest Akademickie Biuro Karier wchodzące w skład Działu Karier i Promocji.
Projekt dedykowany jest dla studentów cywilnych studiów stacjonarnych Wszystkich Wydziałów AMW.

Co zyskasz?
• Zbadasz swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe;
• Określisz profil zawodowy;
• Zaplanujesz ścieżkę rozwoju zawodowego;
• Przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Co oferujemy:
• Indywidualne sesje z profesjonalnym doradcą zawodowym;
• Program mentoringu w nowej pracy!


Jesteś zainteresowany?

 UWAGA STUDENCI
Przypominamy, że została ustanowiona Odznaka Absolwenta Studiów Cywilnych AMW,
o którą można już wnioskować.

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

Zasady przyznawania odznaki określa Uchwała Senatu AMW

Odpłatnie:

Koszt odznaki – 32 zł. 
Do składanego wniosku należy dołączyć dowód wpłaty
dokonany na konto:
BZ WBK 6/O Gdynia nr 4 O/Gdynia
95 1500 1881 1210 2003 3251 0000
z dopiskiem:
"WDiOM -imię- -nazwisko- opłata za Odznakę Absolwenta Studiów Cywilnych AMW"

Nieodpłatnie:
§ 2 ww. uchwały
4. Odznakę nieodpłatnie można nadać nie więcej niż trzem najlepszym 
absolwentom kierunków studiów prowadzonych w poszczególnych PJO.
5. O wyborze najlepszych absolwentów decyduje średnia będąca podstawą
obliczenia oceny końcowej zgodnie z § 37 ust. 2 RS. W przypadku takiej
samej średniej o wyborze najlepszego absolwenta decyduje średnia
arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie
studiów, z pominięciem ocen z zaliczeń lub egzaminów zakwestionowanych
w trybie przewidzianym w § 18 ust. 3 RS.
6. W sytuacjach nieuregulowanych w ust. 5 rozstrzyga kierownik PJO.)


Odznakę będą mogli zakupić również absolwenci z poprzednich lat. 

UCHWAŁA nr 73 w sprawie określenia wzoru pamiątkowej
Odznaki Absolwenta Studiów Cywilnych AMW

  Uwaga studenci!

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września br. Dział Karier i Wsparcia Studentów (bud. 7 pom. 8) przyjmuje wnioski
o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2015/2016 i uzyskał w roku akademickim 2016/2017 wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Z wykazem uwzględnianych do stypendium wybitnych osiągnięć, a także z trybem i zasadami wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (
LINK)

Decyzja Rektora - Komendanta ws. stypendium ministra.

Dział Karier i Wsparcia Studentów 

 

 UWAGA STUDENCI
na WDiOM powstała inicjatywa związana ze stworzeniem
Koła Naukowego poświęconego problemom OBRONNOŚCI
ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obszarach zainteresowań, jak:

- współczesne zagrożenia militarne i niemilitarne, wobec których użyty jest/będzie potencjał wojskowy (Marynarka Wojenna),
- funkcjonowanie sił zbrojnych w czasie pokoju i wojny,
- rozwój taktyki Marynarki Wojennej,
- rozwój systemu obronnego państwa,
- zadania w strukturach NATO.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Kontakt dla osób zainteresowanych i bliższe szczegóły:
kmdr ppor. dr. Rafał MIĘTKIEWICZ (310/9)
email: r.mietkiewicz@amw.gdynia.pl
tel. 261262569

 drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl