Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

O WYDZIALE WYCHOWAWCZYM


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

-Szef Wydziału – kmdr por. Wojciech Mundt
tel.261 262 821,tel. kom. 694 476 492, e-mail: w.mundt@amw.gdynia.pl

- Specjalista - kmdr ppor. Krzysztof Nowakowski
tel. 261 262 698 e-mail: k.nowakowski@amw.gdynia.pl

-Kierownik Klubu – wakat

- Instruktorzy:
Albert Popławski tel. 261 262 623 a.poplawski@amw.gdynia.pl
Małgorzata Rolak (dyrygent chóru) tel. 261 262 623 m.rolak@amw.gdynia.pl

-Psycholog – Małgorzata Szwemin – tel. 261 262 661, e-mail: m.szwemin@amw.gdynia.pl

-Plastyk – Zofia Bohdanowicz – tel. 261 262 750, e-mail: z.bohdanowicz@amw.gdynia.pl


ZADANIA WYDZIAŁU WYCHOWAWCZEGO:

1) dbanie o utrzymanie wysokiego poziomu morale i dyscypliny wojskowej;
2) kształtowanie prawidłowych stosunków społecznych oraz wspieranie procesów umacniania dyscypliny i porządku wojskowego;
3) wspieranie działań organów przedstawicielskich służących integracji korpusów osobowych;
4) prowadzenie w środowisku uczelni szerokiej działalności dotyczącej profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
5) upowszechnianie tradycji Marynarki Wojennej , Akademii Marynarki Wojennej i ceremoniału wojskowego;
6) realizację programów i działalności kulturalno – oświatowej, rekreacyjnej i turystyczno – krajoznawczej w środowiskach uczelni;
7) promowanie uczelni i Marynarki Wojennej, oraz realizowanie działalności skierowanej na współpracę ze społeczeństwem;
8) podejmowanie współpracy i udzielanie wszechstronnej pomocy w działalności Koła nr 25 ZBŻZ i rezerwy WP przy AMW, Stowarzyszenia Oficerów MW, NSZZ PW AMW, Samorządu Studentów oraz innych organizacji i instytucji społecznych działających w uczelni.
9) współpraca w działalności wychowawczej z kapelanem uczelni.

KLUB AMW
- Prowadzenie i propagowanie działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjno-sportowej i turystyczno-krajoznawczej w środowisku podchorążych, studentów, kadry
i pracowników wojska.
- Organizowanie i kierowanie amatorskim ruchem artystycznym uczelni oraz tworzenie
wspieranie kół zainteresowań.
- Współpraca z wojskowymi i cywilnymi ośrodkami kultury trójmiasta oraz placówkami oświaty w zakresie organizacji imprez masowych i promocji uczelni.
- Wspieranie organizacji uczelnianych oraz przedsięwzięć akademickich w zakresie technik audiowizualnych i oprawy promocyjnej.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ KLUBU AMW:

Klub Fantastyki Naukowej „Hydrus”


Modelarnia  "Maszynownia"


Koło filmowe „Elementarz”


• Koło Sztuk Pięknych „La Veine”


• Koło taneczne


• Koło turystyki aktywnej


• Chór AMW


Sekcja rowerowa „Szprycha”

WYDARZENIA 

USTAWY I DECYZJE DOTYCZĄCE DYSCYPLINY WOJSKOWEJdrukuj

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl