Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
  1. Własnoręcznie wypełniony i podpisany formularz podania (ankiety) o przyjęcie na studia (po rejestracji na studia, system automatycznie wygeneruje podanie)
  2. Poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów - w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia.
  3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
  4. W zależności od warunków podanych w szczegółowych zasadach rekrutacji na określony kierunek studiów: zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych z całego okresu studiów. Wymienione dokumenty winny być wystawione lub poświadczone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen.
  5. Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
    Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl